Kaitsealad on loodusehuvilistele avatud

Teet Koitjärv

 

Loodust, üht Eesti suurimaist varadest, peab hoidma igaüks meist. See ei tähenda, et kõik kaitsealad oleksid inimestele suletud: ka sel aastal pakutakse võimalust neil matkata, teadmisi ja elamusi koguda, end igapäevaeluks laadida. Igal kaitsealal on omad reeglid, mida tulija peab austama, ent teatud piirangud ning soovitused kehtivad ühtmoodi kõigil:

 • reservaadid on matkajaile suletud (neisse võivad siseneda vaid järelevalve- ja päästetöötajad, eriloa alusel ka uurijad);
 • sihtkaitsevööndites võib küll käia (välja arvatud mõnele neist teatud ajaks kehtestatud keeluajal), kuid endast sinna jälgi jätmata;
 • kaitseala administratsiooniga tuleb kirjalikult kooskõlastada massiüritused (üle 50 osavõtja) ja tasub meeles pidada, et kõikjale need ei sobi;
 • auto jätke alati parklasse või teeveerele;
 • igasugune looduse risustamine või muul viisil kahjustamine on keelatud: kui tee ääres või parklas ei ole prügikaste, siis võtke oma prügi kaasa;
 • maaomanikud võivad piirata eramaadel viibimist ja mingil juhul ei tohi omaniku loata siseneda tema valdustesse loojangust päikesetõusuni. Marju-seeni võib korjata ka eramaadel, kui sellega ei tekitata omanikule kahju (alati on parem nõusolekut küsida kui hiljem arusaamatusi klaarida);
 • telkida ning lõket süüdata tohib vaid selleks ette nähtud kohtades.

Kõikide küsimuste ja kahtlustega pöörduge kaitseala administratsiooni poole. Täiendavat teavet kaitsealade kohta saate ka Eesti Kaitsealade Liidu (EKAL) kodulehelt http://www.estpak.ee/~ekal/.

Ootame huviga Teie arvamusi ja ettepanekuid aadressil EKAL, pk. 30, 45202 Viitna; faks: 256 845 8361; automaatvastaja: 256 745 8361; e-kiri: ekal@neti.ee

ALAM-PEDJA LOODUSKAITSEALA

Valitseja kohuseid täidab looduskaitseühistu Kotkas: Riia 185A,51014 Tartu; faks: 27/428 166;

e-kiri: kotkas@kotkas.tartu.ee

Juhataja: Einar Tammur, telefon: 27/428 149, 250 39 996

KÜLASTAJA MEELESPEA

Kui teid on rohkem kui 10, siis leppige looduskaitseala külastamiseks eelnevalt kokku valitsejaga.Vee-mootorsõidukitega (välja arvatud skuutrid, veerollerid, veesuusad) tohib liikuda Emajõel, Elva (Ulila) ja Ilmatsalu jõel, kuid mitte Põltsamaa, Pede ja Pedja jõel. Sihtkaitsevööndites on järgmised liikumispiirangud: 1.veebruarist 30.juunini Umbusi -Epuraba, Laevasoo ja Turvakuuri vööndis; 1.aprillist 30.juunini Rõngaskoolme ja Kupu vööndis; 1.märtsist 30.juunini ja 1.septembrist 30.oktoobrini Kärstna vööndis.

MATKARAJAD:

 • Selli - Sillaotsa (4,5 km), algus Sellil (Laeva vald);
 • Kirna (7,5 km), algus Kirnast (Puurmani vald);
 • Põltsamaa - Kärevere - Tartu veematk (75 km), algus Põltsamaa linnast või Kamarilt.

ENDLA LOODUSKAITSEALA

Teave ja ekskursioonide tellimine telefonil 277/63 133 (Katrin Möllits).

Lisateave telefonil 277/45 339, 251 19 889 (Toomas Võime).

KÜLASTAJA MEELESPEA

Looduskaitsealale pääseb aasta ringi. Idaosas liikumiseks tuleb võtta keskusest luba. Rühmad käivad matkaradadel saatjaga (leppige eelnevalt kokku).

MATKARAJAD (OSALISELT KATTUVAD):

Looduskaitseala idaosas:

 • Ümber Männikjärve (umbes 2 km, 1 tund);
 • Tooma - Männikjärve raba - Tooma (5 km, laudtee, 2 tundi);
 • Tooma - Kaasikjärve raba - Endla järv - Männikjärve raba (11 km, 4 -5 tundi);
 • Kärde - Endla järv - Männikjärve raba - Tooma (7 km, 4 tundi).

Looduskaitseala lääneosas:

 • Norra ja Oostriku allikad (6 km, 3 -4 tundi).

NB! Vt. lisa Eesti Looduse Endla looduskaitseala erinumbrist (1997, 10).

HAANJA LOODUSPARK

Teave aadressil 65101 Haanja, telefonil 278/29 090.

Direktor Mati Kivistik, telefon:250 307 85.

Metsaspetsialist Kurmet Kuldnokk, telefon: 251 11 830.

Maa-ja planeeringuspetsialist Age Merila, telefon: 252 76 673.

Turismi-ja loodushoiu spetsialist Ly Räbovõitra vastuvõtuaeg Haanja LP keskuses Haanjas teisipäeviti kell 11 -15.

KÜLASTAJA MEELESPEA

Looduspargi külastajaile ei ole hooajalisi ega maa-alalisi piiranguid päikesetõusust loojanguni; vee-mootorsõidukite kasutamine on looduspargis keelatud (v. a. järelevalve-, pääste- ja teadustööde korral).

MATKARAJAD

 • Ümber Kavadi järve (5 km). Algab Uue-Saaluse pargist;
 • Vällamäe looduse õpperada (4 km). Algab Võru -Haanja maanteelt 2 km enne Haanjat. Teavet Vällamäe matkamajakese kohta saab Kubja metskonnast telefonil 278/21 320, 251 77 116.
 • Kütioru matkarajad (kokku 10 km). Algus Kütioru motelli juures. Võimalik matkata nii jalgsi, mägijalgratastel kui ka hobustel (ettetellimisel).Teave telefonil 278/73 598.
 • Rõuge matkarajad (kokku 8 km), algus Rõuge i-punkti juures.

HIIUMAA LAIDUDE MAASTIKUKAITSEALA

Teave ja ekskursioonide tellimine aadressil 92 302 Salinõmme; telefon ja faks: 246/94 299;

e-kiri:andres@laiud.hiiumaa.ee

Kaitseala muude ülesannete tõttu külastajaid teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval ei teeninda.

KÜLASTAJA MEELESPEA

Laidudele minekuks tuleb eelnevalt luba taotleda kaitseala keskusest Salinõmmel. Väikesaared (v. a. Saarnaki ja Hanikatsi laid) on lindude rände ja pesitsemise tõttu huvilistele suletud jää sulamisest meres kuni heinakuu alguseni (01.juulini). Lemmikloomi (koeri) laidudele kaasa võtta ei tohi. Laagripaigad on Öaksel, Saarnakil (2), Hanikatsil ja Kõrglaiul. Nii laidudel kui ka Salinõmme soolakul ei tohi liikuda mootorsõiduki ega jalgrattaga (erandina lubatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel). Kalastada võib ühe lihtkäsiõngega. Teiste harrastuslike kalapüügivahendite kasutamiseks peab olema kalastuskaart, mida saab osta kaitseala keskusest.

KARULA RAHVUSPARK

Teave ja ekskursioonide tellimine külastuskeskusest, mis on avatud tööpäeviti kell 9-17, suvel ka laupäeviti-pühapäeviti kell 10 -18.

Aadress: Ähijärve, 66405 Antsla; telefon: 278/52 456, 252 51 552.

KÜLASTAJA MEELESPEA

Looduses liikuda ja marju-seeni korjata võib kõikjal väljaspool Pautsjärve loodusreservaati ning ajutise liikumiskeeluga Äestaja soo (1. jaanuar -31. juuli) ja Palotaguse, Oekonnu, Rebase, Vana-Palo ja Põrgujärve (1. aprill-31. juuli) sihtkaitsevööndit. Mootorsõidukitega võib liikuda ainult üldkasutatavatel teedel. Kõigil veekogudel võib kalastada ühe lihtkäsiõngega.

MATKARAJAD:

 • Perajärve metsarada (4 km; 1,5 tundi), algab Perajärvelt;
 • Tornimäe matkarada (6 km, 3 tundi), algab Köstrijärvelt;
 • Lüllemäe külarada (2 km, 1 tund), algab Karula kiriku juurest;
 • Ähijärve teerada (3,5 km; 1,5 tundi), algab rahvuspargi külastuskeskuse juurest.

NB! Vt. lisa Eesti Looduse Karula rahvuspargi erinumbrist (1998, 10).

KÕRVEMAA MAASTIKUKAITSEALA

Teave ja ekskursioonide tellimine Simisalu matkakodust (Rein Arjukese).

Aadress: Simisalu, 73402 Albu; telefon: 238/59 060;

e-kiri: rein.arjukese@neti.ee

Kõrvemaa maastikukaitseala telefon: 238/53 139;

e-kiri: korve.maa@neti.ee

KÜLASTAJA MEELESPEA

Ekskursioone võetakse vastu vaid suvepoolaastal.

MATKARAJAD:

 • Tammsaare - Järva-Madise (5,2 km);
 • Simisalu - Matsimäe (9 km), algus Simisalu matkakodu juurest;
 • Noku talu - Kakerdi järv (1 km).

LAHEMAA RAHVUSPARK JA VIITNA MAASTIKUKAITSEALA

Teave ja ekskursioonide tellimine külastuskeskusest Palmse mõisa palmimajas (sissepääs aiast). Aadress: Palmse, 45202 Viitna; telefon ja faks: 232/34 196;

e-kiri: i-palmse@lahemaa.neti.ee

Külastuskeskus on avatud:

1. mai - 31. august iga päev 9 - 19;

1. - 30. september iga päev 9 - 17;

1. oktoober - 30. aprill tööpäeviti 9 - 14.

Kõigil tulijail on soovitatav külastuskeskusest läbi astuda - saate head nõu ja matkadeks vajalikke trükiseid.

MATKARAJAD:

 • Oandu loodusmetsa rada (4,7 km), algus Oandu külas;
 • Koprarada (1 km), algab Oandu ja Altja vaheliselt teelt;
 • Majakivirada (3 km edasi-tagasi), asub Juminda poolsaarel;
 • Viru raba rada (3,5 km) algab Tallinn -Narva maanteelt Loksale suunduva tee 1. kilomeetrilt;
 • Altja loodus- ja kultuurilooline rada (3 km), asub Altja külas;
 • Käsmu loodus- ja kultuurilooline rada (3,5 km), algab Käsmu küla lõpus olevast parklast;
 • Muuksi loodus- ja kultuurilooline rada (umbes 5 km);
 • Pikkjärve rada Viitna maastikukaitsealal (2,5 km), algab Pikkjärve põhjakalda oosilt.

LÄÄNE-EESTI SAARESTIKU BIOSFÄÄRI KAITSEALA

Hiiumaa keskus:

Teave Kärdla turismiinfost aadressil Hiiu 1, 92413 Kärdla;

telefon ja faks: 246/33 033; 251 82 233;

e-kiri: info@hiiumaa.tourism.ee

MATKARAJAD:

 • Rebastemäe (1,5 km), algus Kõpus;
 • Orjaku (1,5 km), algus Kassaris.

Läänemaa keskus ja Osmussaare maastikukaitseala:

Vormsi teabekeskus, telefon: 247/26 019;

e-kiri: vormsi@webs.ee

Läänemaa keskus, telefon: 247/32 193; faks:247/32 193;

e-kiri: bka@webs.ee

Läänemaa keskus külastusi ei korralda. Kui soovite minna Rumpo taimestikukaitsealale (Vormsil) suurema rühmaga (üle 30 inimese), siis võtke eelnevalt ühendust Vormsi tea-

bekeskusega, kust saate ka kasulikke nõuandeid Vormsil matkamiseks.

Osmussaarele minekuks võtke ühendust Läänemaa keskusega.

Saaremaa keskus külastusi ei korralda.

MATSALU LOODUSKAITSEALA

Teave ja ekskursioonide tellimine telefonil 247/78 423; faks: 247/78 413;

e-kiri: muuseum@matsalu.ee

KÜLASTAJA MEELESPEA

Kõigil tulijail soovitame esmalt läbi astuda keskusest Penijõel, kust saab täpsemat teavet vaatamisväärsuste kohta. Samas on väike muuseum, saab vaadata slaidi- ja videoprogrammi.

Muuseum on avatud 16. aprillist 31.augustini iga päev kell 8 -17 (vaheaeg 12.15 - 13.00). Matkarajad ja linnutornid on kõigile vabad, vaid eraomanduses olev Jugassaare torn on tasuline.

Luhtadele ja rannaniitudele ei tohi matkajad minna lindude pesitsus- ja rändeajal (jääminekust kuni jääkatte tekkimiseni või jäävabadel talvedel 1. märtsist kuni 15. novembrini).

Linnutornid: Penijõe, Kloostri, Haeska, Suitsu, Keemu, Jugassaare.

MATKARAJAD:

 • Penijõe (5 km);
 • Salevere Salumäel (1,5 km);
 • Suitsu (750 m).

NAISSAARE MAASTIKUKAITSEALA

Teave aadressil Toompuiestee 24, 15172 Tallinn

Telefon/faks: 2/6 540 842; telefon:250 25 230

Operaatorfirma telefon: 2/6 540 843; 251 03 850

KÜLASTAJA MEELESPEA

Registreeru looduspargi keskuses, tutvu looduspargi kaitseeeskirja ja külastuskorraga infostendil. Telkimine kooskõlasta teenindava operaatorfirmaga looduspargi keskuses, samast küsi luba lõkke tegemiseks ning saad teavet matkaradade kohta. Naissaare sadam ei ole passistatud ega navigatsiooniks avatud. Sellest tulenevalt lasub sadama kasutamise vastutus tulijal endal.

MATKARAJAD:

 • Lõunarada (umbes 10 km);
 • keskrada (umbes 10 km).

NIGULA LOODUSKAITSEALA

Teave ja ekskursioonide tellimine mittetulundusühingult SOOKOLL telefonidel 244/56 688 ja 250 45 891;

e-kiri: nigula@kilingi.ee

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Nigula rabas võib käia ainult giidiga või kaitseala administratsiooni loal. Lindude pesitsusajal (mais-juunis) võetakse huvilisi vastu piiratud arvul. Soovitav ette teatada.

OTEPÄÄ LOODUSPARK

KÜLASTAJA MEELESPEA

Inimeste viibimist kaitsealal ei piirata, kuid keelatud on mootorpaadid ja skuutrid ning autoliiklus väljaspool üldkasutatavaid teid. Mootorkelkudel tohib sõita vaid tähistatud radadel.

Lisainfo internetist: http://www.estpak.ee/~otemets/

REBALA MUINSUSKAITSEALA

Teave ja ekskursioonide tellimine aadressil 74202 Jõelähtme.

Telefon/faks: 2/6 033 097; e-kiri: margit.partel@mail.ee

KÜLASTAJA MEELESPEA

Kaitsealal võib liikuda jalgsi, jalgrattaga ja mööda teid autoga. Vahemaad vaatamisväärsuste vahel on üsna lühikesed.

MATKARADA:

 • Kostivere - Maardu (14 km), algab Kostivere karstialalt.

SOOMAA RAHVUSPARK

Teave ja ekskursioonide tellimine külastuskeskusest aadressil Kõrtsi-Tõramaa, 71211 Tipu, Viljandimaa;

telefon: 243/57 164; koduleht: http://www.soomaa.ee

KÜLASTAJA MEELESPEA

Sihtkaitsevööndites (Kikepera, Valgeraba, Paelamaa) liikumispiirang 1. veebruarist 31. juulini.

MATKARAJAD:

 • Põhjavaimu kultuurilooline rada (14 km), algab Hüpassaarest;
 • Ruunaraipe (luited) (2 km);
 • Kuresoo (2 km), algab Hüpassaarest;
 • Lemmjõe keelemets (1,8 km), algab Kuusekääralt;
 • Öördi raba (2 km);
 • Põlendmaa (2 km);
 • Kuuraniidukingu (1,5 km), algus Oksa sillast 2 km Tõramaa pool;
 • Lubjassaare (2 km);
 • Tõramaa puisniidu metsarada (2 km), algab Kõrtsi-Tõramaalt.

NB! Vt. lisa Eesti Looduse Soomaa rahvuspargi erinumbrist (1999, 10)

VIIDUMÄE LOODUSKAITSEALA

Teave ja ekskursioonide tellimine telefonidel 245/76 321 ja 245/76 462;

e-kiri: mari.r@tt.ee ja t.talvi@tt.ee

KÜLASTAJA MEELESPEA

Väljaspool üldkasutatavaid teid tohib ilma administratsiooni igakordse loata käia ainult piiranguvööndis.

MATKARAJAD:

o Audaku (2 km), algus ja lõpp kaitseala keskuses;

o Viidumäe (2 km), algus ja lõpp kaitseala keskuses.

VILSANDI RAHVUSPARK

Teave ja ekskursioonide tellimine i-punktis. Avatud 1. maist 1.septembrini iga päev kell 9 -18.

Telefon/faks: 245/46 554 ja telefon: 245/46 880;

e-kiri: loona@tt.ee

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Tähistatud õpperadadel võib käia omapäi ja tasuta. Rühmadel (alates 5 inimesest) soovitame tellida giid. Linnu-jt. tornidesse ronijatel, ujujatel, mere-ja maismaatranspordi kasutajatel ning autode parkijatel lasub omavastutus.

MATKARAJAD:

 • Vilsandi (3,5 km);
 • Jaagarahu (3,2 km);
 • Harilaiu (5 km);
 • Kuusnõmme (11 km).

NB! Kõik andmed seisuga 1. veebruar 2000