TAGASI

Eesti taimede must raamat

räägib bioinvasioonist

Kalevi Kull, Toomas Kukk, Tiiu Kull

Igal elusolendil, igal liigil ja hõimul on kuskil oma kodu. Eesti elustik on leidnud selle kaheteist tuhande aastaga ning paljudes paikades on meil ühedsamad taimed ja loomad elanud ühtjärge mitu tuhat aastat.

Kõige rändavam liik Maal on inimene. Laevade, rongide ja autode liiklus on viimaste aastakümnetega mitmekordistunud. Oma pagasiga, kord meelega, kord kogemata, tassib inimene kaasa teisi elusolendeid, kes sedasi võõrale maale satuvad ja sinna maha jäävad. Tasakaalus looduslikud ökosüsteemid on enamasti juba sedavõrd "täis" hästikohanenud liike, et võõrail õnnestub harva sinna püsima jääda. Lihtsam on see aga kultiveeritud pinnasel – söötis põllul, lagedaks lükatud maal. Seal end kinnitanuna, või ka aedades, parkides ja põldudel kasvavatena, levivad "agressiivsemad" liigid edasi looduslikesse kooslustesse. Kui rändurliigiga pole kaasa tulnud tema arvukust tasakaalustavaid kaaslasliike, siis võib ta uues paigas osutuda kohalikele nuhtluseks: tõrjuda välja seal elanud pärismaised asukad ning vähendada koosluste mitmekesisust. Et invasiivsetel taimeliikidel on kohalikega võrreldes tavaliselt vähem neist toituvaid putukaid, nendega seotud seeni jne., siis on sel negatiivne toime kogu ökosüsteemi liigilisele mitmekesisusele.

Viimasel paaril aastakümnel on vallandunud kiire (ja paiguti plahvatuslik) elusolendiliikide sissetung aladele, kus nad looduslikult pole elanud. See nähtus on saanud nimeks bioinvasioon, ning seda vaadeldakse ühena globaalprotsessidest ja -probleemidest [1]. Varem põhiliselt mõnede lõunapoolkera maade (Uus-Meremaa, Austraalia) murest on nüüd saanud tõsine oht Põhja-Ameerikas ja Euroopas [2].

Maailmas ei leidu rahvast, kes ei püüaks looduskaitse kaudu hoida oma maa ökosüsteemide mitmekesisust. Õppides tundma kõiki omamaiseid liike, kantakse punasesse raamatusse need, kes on haruldased ja ohustatud, ning musta raamatusse need, kes sissetungijaina kipuvad kohalikku loodust ohustama. Kui punaste raamatutega on tegeldud juba pikka aega, siis mustad raamatud on tarvilikuks saanud just viimasel ajal.

Bioinvasiooni piiramisel on appi võetud seadusaktid. Eesti kaitstavate loodusobjektide seaduse § 20 lõige 4 ütleb: "Ökosüsteemide ohustamise vältimiseks on võõrliikide loodusesse viimine keelatud, välja arvatud teaduslikult põhjendatud taasasustamine keskkonnaministri loal."

Musta raamatusse peaksid kuuluma need naturaliseerunud liigid, mis võivad olla tõsised konkurendid kohalikele. Eestis näiteks mink ehk ameerika naarits, kes on juba välja tõrjunud kohaliku euroopa naaritsa. Ent musta raamatusse satuvad ka koer ja kass, kui nad hulkuvatena looduses sigivad.

Seniste andmete põhjal lisandub Eesti soontaimede 1441 pärismaisele liigile [4] ligikaudu 6000 introdutseeritut, viimaste seas kuni 2000 puittaimede taksonit. Naturaliseerunud ja metsistunud pole neist siiski kuigi palju, arvatavasti mitte üle 10–15%.

Rohttaimedest on viimastel aastatel probleeme tekitanud mitmed metsistunud ja kohati naturaliseerunud liigid, näiteks sosnovsky karuputk, hobuoblikas, harilik katkujuur jt., mis levivad üha laialdasemalt. Suurte taimedena võivad nad katta ala nii, et nende varjus ei jää peaaegu mingit kasvuvõimalust teistele. Tähelepanu on leidnud mitmed kiiresti levivad (sealhulgas maaviljeluses agressiivsete umbrohtudena tuntud) tulnukliigid: tuulekaer, tõlkjas e. rakvere raibe, lõhnav kummel, vesikatk, karvane võõrkakar, väikeseõiene lemmalts, noollehine salat, niitjas mailane jt. Aiakultuuridest on loodusesse jõudnud näiteks süstlehine ja pajuaster, hulgalehine lupiin, harilik seebilill. Põllutaimedest on osutunud võimekaks levijaks ida-kitsehernes (e. söödagaleega), mida on Eestis kasvatatud alates 1972. aastast. Nüüd näeb teda juba põldudest kaugele jäävail looduslikel niitudel. On ka teada, et mõned rohttaimeliigid (nt. karvane võõrkakar, väikeseõiene lemmalts) on "lahti pääsenud" meie botaanikaaedadest. Puittaimedest tunnevad end siinses looduses paiguti üsna koduselt näiteks tähk-toompihlakas, kurdlehine kibuvits, punane leeder, läikiv tuhkpuu, palsamipappel jt.

Võõrliikide suhtes on kaitsetumad eriti ranniku avakooslused ja kuivad niidud. Seevastu sootaimi invasiivsete liikide hulgas peaaegu pole.

Bioinvasioon ei puuduta üksnes võõrliike, vaid ka kohaliku liigi genofondi muutmist kas liigi areaali kaugematest osadest pärit isendeid hulgaliselt sisse tuues või mõnd genotüüpi rohkesti kloonides [3].

Järjest rohkem maad saab kaetud inimeste kujundatud ja nii või teisiti mõjustatud kooslustega. Et seejuures jääks koht ka pärismaisele loodusele ning bioinvasioon ülekäte ei läheks, on mõistlikum ka haljastuses kasutada ikka eelkõige kodumaiseid liike [5]. Nagu Ado Grenzstein juba 1891. aastal soovitas: "Väga ilus ülesanne oleks see, kui keegi ilusa puiestiku ainult meie oma metsa puist ja põõsastest kokku seadiks."

KIRJANDUS:

1. Bright C., Starke L., 1998. Life Out of Bounds: Bioinvasion in a Borderless World. Washington.

2. Devine B., Devine R. S., 1998. Alien Invasion: America's Battle With Non-Native Animals and Plants. Washington.

3. Eesti bioloogilise mitmekesisuse kaitse strateegia ja tegevuskava. 1999, Tln.

4. Kukk T., 1999. Eesti taimestik. Trt.

5. Kull K., 1984. Kodumaised taimed kodu ümber. Eesti Loodus, 3.

Looduslikeks ehk pärismaisteks nimetatakse neid liike, mis on asunud Eesti alale inimese otsese kaasabita holotseeni algusest tänini.

Arheofüütideks nimetatakse liike, mis on sisse tulnud inimese tahtmatul kaasmõjul enne XVIII sajandi keskpaika.

Kultuurtaimed on tahtlikult sisse toodud (introdutseeritud) kultiveeritavad taksonid.

Tulnukad ehk adventiivtaimed on pärast XVIII sajandi keskpaika tahtmatult sisse toodud liigid.

Juhuslikult metsistunud taksonid on kultuurtaimed, mis levivad väljapoole ala, kuhu neid on istutatud või külvatud, kuid ei paljune või ei püsi seal üle ühe põlvkonna.

Püsivalt metsistunud taksonid on kultuurtaimed, mis paljunevad iseseisvalt, kuid üksnes inimmõjutatud kooslustes.

Naturaliseerunud liigid ja alamliigid on tulnukad või kultuurtaimed, mis suudavad ka looduslikes või poollooduslikes kooslustes iseseisvalt paljuneda.

Tabel. Eesti taimede musta raamatu kandidaatliike

Ladinakeelne nimetus Eestikeelne nimetus Esimene märge Eestist Sagedus naturali-seerununa
0-kategooria: lootusetud, täielikult kodunenud ja tavalised (mustas raamatus pigem selleks, et nende mittepärismaisust meelde tuletada)
Amelanchier spicata tähk­toompihlakas 1934 hajusalt
Bellis perennis harilik kirikakar 1778 tavaline
Bromus inermis ohtetu luste 1805 tavaline
Chamomilla suaveolens lõhnav kummel 1872 sage
Conyza canadensis kanada pujukakar (kanada õnnehein) 1784 tavaline
Elodea canadensis kanada vesikatk 1905 tavaline
Epilobium adenocaulon mets­pajulill 1930 hajusalt
Sambucus racemosa punane leeder 1805 tavaline
Senecio viscosus pihkane ristirohi 1839 paiguti
I kategooria: väga invasiivsed, levila kiiresti laienenud
Aster ×salignus pajuaster 1820 harva
Aster lanceolatus süstlehine aster 1903 harva
Bunias orientalis harilik tõlkjas (rakvere raibe) 1796 tavaline
Cotoneaster lucidus läikiv tuhkpuu 1883 hajusalt
Heracleum sosnowskyi Sosnovski karuputk 1957 hajusalt
Impatiens parviflora väikeseõiene lemmalts 1852 hajusalt
Juncus tenuis sale luga 1955 harva
Lactuca serriola noollehine salat 1803 paiguti
Lactuca tatarica tatari piimikas 1931 paiguti
Lolium perenne karjamaa­raihein 1791 hajusalt
Lupinus polyphyllus hulgalehine lupiin (hulgalehine hundiuba) 1807 paiguti
Medicago ×varia hübriidlutsern 1925 hajusalt
Populus balsamifera palsamipappel 1805 harva
Rosa rugosa kurdlehine kibuvits 1825 paiguti
Rumex confertus hobuoblikas 1933 hajusalt
Saponaria officinalis harilik seebilill 1777 hajusalt
Solidago canadensis kanada kuldvits 1807 hajusalt
Trifolium hybridum subsp. hybridum roosa ristik 1791 hajusalt
II kategooria: potentsiaalselt ohtlikud naturaliseerujad, ent praegu veel vähe looduslikke leiukohti
Abies alba euroopa nulg (valge nulg) 1865 harva
Abies balsamea palsaminulg 1830 hajusalt
Abies sibirica siberi nulg 1826 harva
Alyssum alyssoides tupp-kilbirohi 1791 hajusalt
Carex praecox varane tarn 1839 harva
Cerasus avium magus kirsipuu 1778 harva
Cerasus tomentosa vilt-kirsipuu 1934 harva
Cichorium intybus harilik sigur 1777 hajusalt
Diplotaxis muralis müür­liivsinep 1852 paiguti
Echinops sphaerocephalus valkjas mesiohakas 1839 harva
Galega orientalis ida­kitsehernes (söödagaleega) 1807 hajusalt
Heracleum mantegazzianum hiid-karuputk 1814 harva
Lathyrus tuberosus seapähkel 1778 harva
Lilium martagon kirju liilia 1777 harva
Lonicera alpigena alpi kuslapuu 1805 harva
Lonicera caprifolium lõhnav kuslapuu 1777 harva
Medicago romanica rumeenia lutsern (stepilutsern) 1921 harva
Myosotis sylvatica mets­lõosilm 1803 hajusalt
Potentilla canescens hallikas maran 1925 haruldane
Potentilla goldbachii tõusev maran 1943 haruldane
Prunus cerasifera haraline ploomipuu 1883 harva
Pseudotsuga menziesii harilik ebatsuuga 1883 haruldane
Reseda lutea kollane reseeda 1803 harva
Ribes rubrum punane sõstar 1797 hajusalt
Ribes uva-crispa aed-karusmari 1777 hajusalt
Sanguisorba minor harilik mustnupp 1894 haruldane
Sisymbrium volgense volga unilook 1862 harva
Sisyrinchium montanum ahtalehine sininokk 1995 haruldane
Swida alba siberi kontpuu 1805 harva
Viola odorata lõhnav kannike 1777 harva
III kategooria: invasiivsed ja püsivad, ent aeglase leviga, paljunevad enamasti vegetatiivselt, harva seemnetega
Armoracia rusticana aed­mädarõigas 1777 tavaline
Asparagus officinalis harilik aspar 1777 harva
Bromus erectus püstluste 1823 haruldane
Dianthus barbatus habenelk 1803 harva
Elaeagnus commutata läikiv hõbepuu 1882 hajusalt
Euphorbia cyparissias küpress­piimalill 1803 hajusalt
Inula helenium aedvaak 1777 harva
Lilium bulbiferum tuliliilia 1807 hajusalt
Lonicera tatarica tatari kuslapuu 1883 haruldane
Lychnis chalcedonica loitev tulinelk 1807 harva
Myrrhis odorata mesiputk 1823 haruldane
Petasites hybridus harilik katkujuur 1677 hajusalt
Physocarpus opulifolius lodjap­põisenelas 1805 hajusalt
Populus alba hõbehaab (hõbepappel) 1797 hajusalt
Prunus domestica subsp. insititia kreegipuu 1797 harva
Reynoutria japonica vooljas pargitatar (vooljas kirburohi) 1957 hajusalt
Reynoutria sachalinensis sahhalini pargitatar (sahhalini kirburohi) 1897 harva
Rosa pimpinellifolia näärelehine kibuvits 1778 harva
Sambucus nigra must leeder 1777 paiguti
Scilla siberica harilik siniliilia 1925 hajusalt
Sedum spurium roomav kukehari 1820 harva
Senecio fluviatilis jõgi­ristirohi 1761 harva
Sorbaria sorbifolia harilik pihlenelas 1805 hajusalt
Spiraea chamaedryfolia taraenelas 1805 hajusalt
Spiraea media keskmine enelas 1883 harva
Spiraea salicifolia pajulehine enelas 1805 harva
Swida stolonifera võsund­kontpuu 1807 harva
Symphoricarpos albus harilik lumimari 1883 hajusalt
Syringa josikaea ungari sirel 1883 harva
Syringa vulgaris harilik sirel 1797 hajusalt
Viburnum lantana villane lodjapuu 1805 harva
Vinca minor väike igihali 1807 hajusalt

TAGASI