TAGASI

Kaitsealad on loodushuvilistele avatud

Parim osa meie loodusest on haaratud kaitsealadesse. See ei tähenda, et see kõik oleks inimestele suletud: ka sel aastal pakutakse võimalust kaitsealadel matkata, teadmisi ja elamusi koguda. Igal neist on omad reeglid, mida tulija peab austama, ent teatud piirangud ning soovitused kehtivad ühtmoodi kõigil kaitsealadel:

 • reservaadid on matkajaile suletud (neisse võivad minna vaid järelevalve- ja päästetöötajad, eriloa alusel ka uurijad);
 • sihtkaitsevööndites võib küll käia (välja arvatud ajuti kehtestatud keeluajal), kuid järgides rangelt ettekirjutusi;
 • kaitseala administratsiooniga tuleb kirjalikult kooskõlastada üritused, kus osaleb üle 50 inimese, ja kõikjale need muidugi ei sobi;
 • auto jätke alati parklasse või teeveerele;
 • hoidugem looduse risustamisest või muul viisil kahjustamisest: kui tee ääres või parklas ei ole prügikasti, siis võtke oma prügi kaasa;
 • maaomanikud võivad piirata eramaadel käimist, mingil juhul ei tohi omaniku loata siseneda tema valdustesse loojangust päikesetõusuni;
 • telkida ning lõket süüdata tohib vaid selleks ette nähtud kohtades.

Kõikide küsimuste ja kahtlustega pöörduge kaitseala administratsiooni poole. Lisateavet kaitsealade kohta saate ka Eesti Kaitsealade Liidu (EKAL) kodulehelt: www.ekal.org.ee/

Ootame Teie arvamusi ja ettepanekuid aadressil EKAL, pk. 30, 45202 Viitna; faks: (056) 8 458 361; automaatvastaja: (056) 7 458 361; e-post: ekal@neti.ee

ALAM-PEDJA LOODUSKAITSEALA

Valitseja kohuseid täidab looduskaitseühing Kotkas: Riia 185A, 51014 Tartu; faks: (07) 428 166; e-post: kotkas@kotkas.tartu.ee

Juhataja: Einar Tammur, telefon: (07) 428 149, (050) 39 996

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Alam-Pedja looduskaitsealal oodatakse huvilisi kolmele matkarajale. Kui teid on 10 või rohkem, siis võtke varem kontakti kaitseala valitsejaga. Vee-mootorsõidukitega (välja arvatud skuutrid, veerollerid, veesuusad, millega ei tohi kaitsealale tulla) tohib kaitseala piires liigelda Emajõel, Elva (Ulila) ja Ilmatsalu jõel. Sihtkaitsevööndites tuleb järgida ajalisi liikumispiiranguid: 1. veebr.–. juuni Umbusi–Epuraba, Laeva soo ja Turvakuuri vööndis; 1. aprill–30. juuni Rõngaskoolme ja Kupu vööndis;

1. märts–30. juuni ja 1. sept.–30. okt. Kärstna vööndis.

MATKARAJAD:

 • Selli-Sillaotsa (4,5 km), algus Sellil (Laeva vald);
 • Kirna (7,5 km), algus Kirnalt (Puurmani vald);
 • Põltsamaa–Kärevere–(Tartu) veematk (75 km), algus Põltsamaa linnast või Kamarilt.

ENDLA LOODUSKAITSEALA

Teave telefonil (077) 63 133 (Katrin Möllits). Lisateave (077) 45 339, (051) 19 889 (Toomas Võime).

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Looduskaitseala idaosas liikumiseks tuleb võtta keskusest luba. Rühmad käivad matkaradadel saatjaga (leppige enne kokku).

MATKARAJAD (osaliselt kattuvad):

 • Ümber Männikjärve (umbes 2 km, 1 tund);
 • Tooma–Männikjärve raba–Tooma (5 km, laudtee, 2 tundi);
 • Tooma–Kaasikjärve raba–Endla järv–Männikjärve raba (11 km, 4–5 tundi);
 • Kärde–Endla järv–Männikjärve raba–Tooma (7 km, 4 tundi).
 • Norra ja Oostriku allikad (6 km, 3–4 tundi).

NB! Vt. lisa Eesti Looduse Endla looduskaitseala erinumbrist (1997, 10).

HAANJA LOODUSPARK

Teave aadressil 65101 Haanja, telefonil (078) 29 090. Direktor Silver Näkk, telefon (050) 30 785. Metsaspetsialist Kurmet Kuldnokk, telefon: (051) 11 830. Maa- ja planeeringuspetsialist Age Merila, telefon: (052) 76 673. Turismi- ja loodushoiu spetsialisti Ly Räbovõitra vastuvõtuaeg Haanja LP keskuses Haanjas teisipäeviti kell 11–15. Koduleht www.haanjapark.ee/

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Looduspargi külastajaile ei ole hooajalisi ega maa-alalisi piiranguid päikesetõusust loojanguni; vee-mootorsõidukite kasutamine on looduspargis keelatud (v.a. järelevalve-, pääste- ja teadustöödel).

MATKARAJAD:

 • Ümber Kavadi järve (5 km). Algab Uue-Saaluse pargist;
 • Vällamäe looduse õpperada (4 km). Algab Võru–Haanja maanteelt 2 km enne Haanjat. Teavet Vällamäe matkamajakese kohta saab Kubja metskonnast tele-fonil (078) 21 320, (051) 77 116;
 • Rõuge matkarajad (kokku 8 km), algus Rõuge i-punkti juures.

HIIUMAA LAIDUDE MAASTIKUKAITSEALA

Teave aadressil 92302 Salinõmme; telefon ja faks: (046) 94 299; e-post: andres@laiud.hiiumaa.ee

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Laidudele minekuks tuleb enne taotleda luba kaitseala keskusest Salinõmmel. Väikesaared (v.a. Saarnaki ja Hanikatsi laid) on lindude rände ja pesitsuse tõttu huvilistele suletud jää sulamisest meres kuni heinakuu alguseni (1. juulini). Lemmikloomi (koeri) laidudele kaasa võtta ei tohi. Laagripaigad on Öaksel, Saarnakil (2), Hanikatsil ja Kõrgelaiul. Nii laidudel kui ka Salinõmme soolakul ei tohi sõita mootorsõiduki ega jalgrattaga (erandina lubatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel). Kalastada võib ühe lihtkäsiõngega. Teiste harrastuskalapüügivahendite kasutamiseks peab olema kalastuskaart, mida saab osta kaitseala keskusest.

Muude ülesannete tõttu kaitseala külastajaid teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval ei teenindata.

KARULA RAHVUSPARK

Teave õppe- ja külastuskeskusest aadressil: Ähijärve, 66405 Antsla; telefon: (078) 350, (052) 51 552. Koduleht: www.envir.ee/karulapark/

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Looduses käia ja marju-seeni korjata võib kõikjal väljaspool Pautsjärve loodusreservaati ning ajutise liikumiskeeluga Palotaguse, Äestaja soo, Oekonnu, Rebase, Vana-Palo ja Põrgujärve sihtkaitsevööndit. Mootorsõidukitega võib liikuda ainult üldkasutatavatel teedel. Kõigil veekogudel võib kalastada ühe lihtkäsiõngega.

MATKARAJAD:

 • Perajärve metsarada (4 km), algab Perajärvelt;
 • Tornimäe matkarada (6 km), algab Köstrijärvelt;
 • Lüllemäe külarada (2 km), algab Karula kiriku juurest;
 • Ähijärve teerada (3,5 km), algab rahvuspargi külastuskeskuse juurest.

NB! Vt. lisa Eesti Looduse Karula rahvuspargi erinumbrist (1998, 10).

KÕRVEMAA MAASTIKUKAITSEALA

Teave Simisalu matkakodust (Rein Arjukese) aadressil: 73402 Albu; telefon: (038) 060; e-post: rein.arjukese@neti.ee

Maastikukaitseala administratsioon: Pärnu 75, 72715 Paide; telefon: (038) 53 139; post: korve.maa@neti.ee

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Loodusmatkad ainult kevadest sügiseni (matkarajad läbivad laukarabasid ja need võivad talvel olla ohtlikud).

MATKARAJAD:

Tammsaare–Järva-Madise (5,2 km);

Simisalu–Matsimäe (9 km), algus Simisalu matkakodu juures;

Noku talu–Kakerdaja järv (1 km).

LAHEMAA RAHVUSPARK ja VIITNA MAASTIKUKAITSEALA

Teave külastuskeskusest: Palmse, 45202 Viitna; telefon: (032) 55 663, faks: (032) 664; e-post: i-palmse@lahemaa.neti.ee

Koduleht: www.lahemaa.ee

MATKARAJAD:

 • Oandu loodusmetsa rada (4,7 km), algus Oandu külas;
 • Koprarada (1 km), algab Oandu ja Altja vaheliselt teelt;
 • Majakivirada (3 km edasi-tagasi), asub Juminda poolsaarel;
 • Viru raba rada (3,5 km) algab Tallinna–Narva maanteelt Loksale suunduva tee 1. kilomeetrilt;
 • Altja loodus- ja kultuurilooline rada (3 km), asub Altja külas;
 • Käsmu loodus- ja kultuurilooline rada (3,5 km), algab Käsmu küla lõpus olevast parklast;
 • Muuksi loodus- ja kultuurilooline rada (umbes 5 km).
 • Võsu-Oandu matkarada (9,5 km), algab Võsu telkimisplatsilt (Rakvere teel);
 • Pikkjärve rada Viitna maastikukaitsealal (2,5 km), algab Pikkjärve põhjakalda
 • oosilt.

LÄÄNE-EESTI SAARESTIKU BIOSFÄÄRIKAITSEALA

Hiiumaa keskus:

teave Kärdla turismiinfost aadressil 1, 92413 Kärdla; telefon ja faks: (046) 33 033; (051) 82 233; e-post: info@hiiumaa.tourism.ee

MATKARAJAD:

 • Rebastemäe (1,5 km), algus Kõpus;
 • Orjaku (1,5 km), algus Kassaris.

Läänemaa keskus ja Osmussaare maastikukaitseala:

teave Vormsi teabekeskusest, telefon: (047) 26 019; e-post: vormsi@webs.ee

Läänemaa keskuse telefon ja faks: (047) 193; e-post: bka@webs.ee

Kui soovite minna Rumpo taimestikukaitsealale (Vormsil) suurema rühmaga (üle 30 inimese), siis võtke enne ühendust Vormsi teabekeskusega.

Osmussaarele minekuks võtke ühendust Läänemaa keskusega.

Saaremaa keskus: : (045) 38 262, faks: (045) 38 263, e-post: kylli@bka.ee

Kuressaare turismiinfokeskus, aadress: Tallinna 2, 93813 Kuressaare, telefon: (045) 33 120, e-post: info@oesel.tourism.ee

MATSALU LOODUSKAITSEALA

Teave telefonil (047) 24236; faks: (047) 235; e-post: muuseum@matsalu.ee

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Soovitame esmalt astuda läbi meie keskusest Penijõel, kust saab täpsemat teavet vaatamisväärsuste kohta ning vaadata muuseumis slaidi- või videoprogrammi. Matkarajad ja linnutornid on vabad kõigile, vaid eraomanduses olev Jugassaare torn on tasuline.

Lindude pesitsus- ja rändeajal (jääminekust kuni jääkatte tekkeni või jäävabadel talvedel 1. märtsist kuni 15. novembrini) tohib luhas ja rannaniitudel käia ainult matkaradadel.

Linnutornid: Penijõe, Kloostri, Haeska, Suitsu, Keemu, Jugassaare.

MATKARAJAD:

 • Penijõe (3 km);
 • Kirikuküla (5 km);
 • Salevere Salumäel (1,5 km);
 • Suitsu (750 m).

NAISSAARE MAASTIKUKAITSEALA

Teave aadressil: Toompuiestee 24, 15172 Tallinn. Telefon/faks: (0)6 540 842; telefon: (050) 25 230. Operaatorfirma telefon: (0)6 540 843; (051) 03 850.

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Registreeruge looduspargi keskuses, kus saate ka tutvuda looduspargi kaitse-eeskirja ja külastuskorraga ning teavet matkaradade kohta. Telkimine kooskõlastage teenindava operaatorfirmaga looduspargi keskuses, samast küsige luba lõkke tegemiseks. Naissaare sadam ei ole passistatud ega navigatsiooniks avatud: tulija vastutab ise enda eest.

MATKARAJAD:

 • Lõunarada (umbes 10 km);
 • Keskrada (umbes 10 km);
 • Põhjarada (Militaarrada; umbes 10 km).

NIGULA LOODUSKAITSEALA

Teave telefonidel (044) 56 688 ja (050) 891; e-post: nigula@kilingi.ee

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Nigula rabas võib käia ainult saatjaga või kaitseala administratsiooni loal. Lindude pesitsusajal (mais-juunis) võetakse huvilisi vastu piiratud arvul. Soovitatav on ette teatada.

OTEPÄÄ LOODUSPARK

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Inimeste käimist kaitsealal ei piirata, kuid keelatud on mootorpaadid ja skuutrid ning autoliiklus väljaspool üldkasutatavaid teid. Mootorkelkudel tohib sõita vaid tähistatud radadel.

Lisainfo internetist: www.estpak.ee/~otemets/

REBALA MUINSUSKAITSEALA

Teave aadressil 74202 Jõelähtme. Telefon/faks: (0) 6 033 097; e-post: margit.partel@mail.ee

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Kaitsealal võib liikuda jalgsi, jalgrattaga ja mööda teid autoga.

MATKARADA:

 • Kostivere–Maardu (14 km), algab Kostivere karstialalt.

SOOMAA RAHVUSPARK

Teave külastuskeskusest aadressil Kõrtsi-Tõramaa, 71211 Tipu, Viljandimaa; telefon: (043) 57 164; koduleht: www.soomaa.ee.

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Sihtkaitsevööndites (Kikepera, Valgeraba, Paelamaa) liikumispiirang 1. veebruarist kuni 31. juulini.

MATKARAJAD:

 • Kuresoo (2 km), algab Hüpassaarest;
 • Öördi raba (2 km);
 • Riisa raba (2 km);
 • Koprarada (2 km);
 • Kuuraniidu (1,5 km), algus Oksi sillast km Tõramaa pool;
 • Tõramaa puisniidu rada (2 km), algab Kõrtsi-Tõramaalt;
 • Meiekose (5 km);
 • Ingatsi (1 km).

NB! Vt. lisa Eesti Looduse Soomaa rahvuspargi erinumbrist (1999, 10)

VIIDUMÄE

Külastuskeskus: Viidu küla, 93822 Lümanda. Telefon ja faks: (045) 76 321, telefon: (045) 76 462, e-post: mari.r@tt.ee, e-post: t.talvi@tt.ee, koduleht: www.tt.ee/viidumae/

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Väljaspool üldkasutatavaid teid tohib ilma administratsiooni igakordse loata viibida vaid piiranguvööndis. Kõigil külastajatel on soovitatav registreeruda külastuskeskuses, kust ühtlasi saab täpsemat teavet looduskaitsealal liikumise kohta. Samas avatud püsinäitus.

MATKARAJAD:

 • Audaku (2 km), algus kaitseala keskuses;
 • Viidumäe (2 km), algus kaitseala keskuses;
 • Raunamäe vaatetorn.

VILSANDI RAHVUSPARK

Teave i-punktis. Telefon/faks: (045) 46 554 ja telefon: (045) 46 880; e-post: loona@tt.ee

KÜLASTAJA MEELESPEA:

Tähistatud õpperadadel võib käia omapäi. Rühmadel (alates 5 inimesest) soovitame tellida saatja.

MATKARAJAD:

 • Vilsandi (3,5 km);
 • Jaagarahu (3,2 km);
 • Harilaiu (5 km);
 • Kuusnõmme (11 km).

NB! Kõik andmed seisuga 12. märts 2001

Teet Koitjärv

TAGASI