TAGASI

Mootorispordi ja looduskaitse

oli arutlusel TA Looduskaitse Komisjoni 15. märtsi koosolekul, kus osalesid ka seiklusturismi ja mootorispordi esindajad.

Probleemi olemust oli Ann Marvet lähemalt seletanud artiklis "Mootorisport ründab loodusmaastikke" (Eesti Loodus 2001, 2/3). Koosoleku avaettekandes rõhutas ta, et mootorisporti pole võimalik ära keelata ega loodusest täiesti välja tõrjuda: see tuleb suunata kindlatesse raamidesse, leppides kokku reeglites. Väga kallite ja võimsate masinate tugevust ja läbivust ei saa proovida loodusmaastikus (liiati kaitsealadel), selleks otstarbeks tuleb leida kohad rikutud looduses, näiteks ammendatud karjäärides ja turbaväljadel. Küll aga võib ka maastikuautoga võtta ette retke kas või looduskaitsealale, kui liigutakse üldkasutatavatel teedel ning endast jälgi jätmata.

Näiteid Eesti Off-Road Klubi möödunud aastal peetud suursõitude ebakorrektsest ettevalmistusest ja nende barbaarsetest tagajärgedest looduses (Purdi metskonnas) tõi Keskkonnainspektsiooni Järvamaa osakonna esindaja Ester Ermel, kes kokkuvõtteks märkis: me ei tohiks olla looduse peale nii vihased!

Looduskahjustusi põhjustanud süüdlasi on raske karistada, sest seadused on lünklikud ja mitmeti tõlgendatavad, tõdesid Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainspektsiooni esindajad Tiit Sillaots ja Tiina Troškin. Pealegi ei paranda kui tahes suur trahvisumma rikutud loodust.

Paap Kõlar (Eesti Seiklusturismi Assotsiatsioon) tunnistas motosportlaste kordasaadetud sigadusi. Väites, et seiklusturismil on juba praegu ning veel enam tulevikus oma osa meie maaelus, toetas ta vajadust leida ja kinnistada motorallide korraldamiseks kindlad paigad ja marsruudid ehk: kui mees tahab oma pool miljonit maksnud sõiduki vastu kändu puruks sõita, siis tuleb see känd talle kätte näidata. Dzhiibimehed vajavad looduskaitsealast harimist. Ka Aleksander Suur (Eesti Off-Road Klubi) oli öelduga päri.

Hannes Veinla (TÜ keskkonnaõiguse õppetool) sõnum oli õpetlik: peaksime püüdlema selle poole, et looduse hoidmisel ei loodetaks liiga palju seadustele (seadustes on tõesti lünki, sest ka õigusnormid arenevad kiiresti, vajame keskkonnaõiguse reformi). Noortele tuleb sisendada, et looduses sigatseda ei ole moekas.

Sõnavõttudes lisati, et seiklusturismi võimas motovägi maal ja merel ei riku mitte ainult loodust, vaid häirib sageli ka puhkajaid. Väikese Eesti loodus on õrn, siin ei saa lubada kõike, mida tehakse Ameerika või Aafrika avarustes. Arutelus jõuti selleni, et lahenduseni võib viia asjaosaliste tõsine dialoog ning kokkulepe. Suunamaks mootorisporti looduses, tuleb välja töötada kindlad reeglid. Osaliste dialoog sai alguse sellel koosolekul. Igaüks on kohustatud säästma loodust, seisab meie riigi põhiseaduses.

Vaike Hang

TAGASI