TAGASI

Tagasi Eesti Looduse juurde

Lõppev aasta on meie ajakirja toonud mitmeid muutusi. Vahetunud on kirjastaja ja trükikoda. Oleme ajakirja väljaandja kahekordse vahetusega jõudnud lähedale Eesti Looduse algusaegadele, mil väljaanne kuulus Eesti Looduseuurijate Seltsile. Tänapäeval on meie vanimale loodusteadlaste ühendusele Eesti Looduse kirjastamisel appi tulnud nooremad: Eesti Looduskaitse Selts, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjon, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, sihtasutus Eesti Geenikeskus ning osaühingud Horisont ja Looduskiri. Need ühendused moodustasid sügisel mittetulundusühingu Loodusajakiri, mis annab välja tervet peret loodusest ja teadusest kirjutavaid ajakirju.

Loodusajakiri ühendab endas ajakirju Horisont, Eesti Loodus, Loodus ja Eesti Mets. Koostöö mõte on lihtne. Tahame pakkuda võimaluse lugeda eesti keeles paremat ja nüüdisaegsemat, seega ka huvitavamat ajakirjandust. Ajakirjandust, mis oma väärikal ja ühtaegu teadmiste sügavusse tungival ning võimalikult paljudele arusaadaval viisil kajastab looduses ja looduskultuuris toimuvat.

Uuel aastal, Eesti Looduse 53. aastakäigul muutume nüüdisaegsemaks, täpsemaks ja mõnevõrra akadeemilisemaks. Keskendudes kodumaa looduse tundmaõppimisele ja tutvustamisele, ei unusta me mujal maailmas ja teaduses toimuvat. Uudiselehekülgi, kroonikat ja teateid hakkab vahendama uudistetoimetaja Toomas Jüriado. Loodame niiviisi muuta ja teadusuudised regulaarseteks, ülevaatlikeks ja asjatundlikeks. Kõrvuti lühemate artiklitega tahame uuel aastal pakkuda tõsisemaid käsitlusi. Hakkame lähemalt tutvustama näiteks üleeuroopalise looduskaitsevõrgustiku Natura 2000 liike ja kavandatavaid loodushoiualasid Eestis. Igas numbris on koht tööjuhenditele, reisikirjale, intervjuudele, tagasivaadetele looduse uurimise ajalukku, loodusfilosoofilisele esseele ning kindlasti ka raamatu- ja internetiuudistele. Eluslooduse valdkondi toimetavad Marvet ja Toomas Kukk ning eluta loodust Egle Kaur.

Uuel aastal hakkavad taas ilmuma väikesed tähelepanekud loodusest: teated huvitavate liikide leidudest, harukordsetest loodusnähtustest. Just siin on Eesti Looduse lugejatel hea võimalus meid oma kaastööga, oma tähelepanekutega aidata. Teretulnud on ka küsimused, mis ootavad loodusetundjate selgitust, ning muidugi ka igasugused kommentaarid ja märkused Eesti Looduses kohta.

Aastalõpu numbris on sobiv rääkida ka Eesti Looduse tellimisest. Nagu ikka, saab ajakirja kogu aeg tellida interneti ja Eesti Posti vahendusel, toimetuse ja MTÜ Loodusajakiri kaudu. Aastatellimuse tavahind on 299 ja üliõpilastele 240 krooni. Võimalik on tellida Eesti Loodust, Horisonti, Loodust ja Eesti Metsa tervikpaketina. Eespool mainitud MTÜ Loodusajakiri liikmesorganisatsioonide liikmetele on tellimine 10% soodsam. Varem ilmunud numbreid saab osta toimetusest.

Nagu Eesti Looduse avanumbris 1933. aastal lootis Looduseuurijate Seltsi juhatus ja ajakirja toimetus, nii soovime ka meie, et väljaanne "aitab virgutavalt kaasa selle rahvusliku ülesande täitmisel, mis meil esineb oma kodumaa looduse tundmaõppimise ja tutvustamise kujul" ning jääme "lootma kõikide asjaosaliste üksmeelsele kaastööle".

Kohtumiseni uuel aastal!

Tiit Kändler,

MTÜ Loodusajakiri peatoimetaja

Toomas Kukk,

Eesti Looduse vastutav toimetaja

TAGASI