Kes sa oled, KADAKAS?

Ülle Reier

Selgub, et Eesti Loodusel on kombeks kirjutada kadakast pikemalt kord kümmekonna aasta tagant [2, 3, 4]. Pisut rohkemgi aega on nüüdseks jälle möödunud viimasest suuremast tähelepanust kadakale 1984. aastal. Tutvustame teda siis nüüd uuele lugejale, värskendame mälu ja lisame juurde seda, mida uurijad vahepeal uut teada on saanud. Seda enam, et ta on nüüd meil aasta puu. Ent ikkagi -

kas puu voi põõsas?


Selline küsimus tõusis kohe kadaka kui rahvuspuu kandidaadi puhul: kas ta ongi üldse puu ja seega sobilik kandideerima? Vastusena sellele küsimusele on kadakas juba kümmekond aastat tagasi Eesti Looduse lehekülgedel oma eluloo (ehk nagu nüüd peenelt öeldakse - CV) esitanud, kordame seda põhijoontes. Olud on ju vahepeal muutunud. Olud ongi kadaka puhul tihti tähtsad - et millised on kasvutingimused ehk kas tal on lastud puuks kasvada. Puuks nimetame puitunud varrega taime siis, kui ta kasvatab juurekaelast ühe tüve, millest siis omakorda lähtuvad oksad; need moodustavad võra ehk krooni. Kui juurekaelast saab alguse palju võrdväärseid tüvesid (peatüvi on lühiealine), siis on tegemist põõsaga. Kadakaid lähemalt vaadates näeme, et nende hulgas ei olegi puid nii vähe kui esialgu arvata võiks. Nad on ainult kasvult väheldased ja ka võra algab sageli maa ligidalt. Ei tea, kas tõelisi puukujulisi kadakaid oleks rohkem, kui neil oleks vabalt sirguda lastud? Siiski tundub suupärasem öelda kadakapõõsas kui kadakapuu. Viimase all mõtleme tavaliselt kadaka puitu. Mida rahvapärimused põõsaks jäämise kohta ütlevad, sellest on Mall Hiiemäe omal ajal kirjutanud ("Hea puu, palki ei saa", EL 1984, nr. 4).

Mida peaksime selle okaspoosaspuu kohta veel teadma? Enamasti on ta meiega ühte mootu: täiskasvanud umbes kahemeetrised ja lapsed väiksemad. Taimeriigi alama puhul äratab tähelepanu see, et mees- ja nais-kadakad, voi isased ja emased, kuidas soovite, seisavad eraldi (saartel ei solvu keegi, kui räägitakse emasest inimesest naisterahva tähenduses). Väliselt on emased ja isased kadakad sarnased, välja arvatud ehtimise komme: naiskadakad ehivad oma rohelist kasukat tuhmsiniste kadakamarjahelmestega. Tegelikult ei olegi siin tegu marjaga, vaid lihaka käbiga (nii oleks täpsem öelda, sest kadakas on ju okaspuu, nagu kuusk ja mändki).

Kadakas kannab tavaliselt korraga kahte värvi marju - sinakasmusti ja rohelisi, sest valmimiseks kulub kaks kuni kolm aastat. Esimese aasta maikuus saavad emaskäbid (emas-stroobilid) tolmeldatud ja hakkavad arenema tillukeste rohekate viljaalgmetena, mis sama aasta sügiseks on juba märgatavad ja saavad valmis kas järgmise aasta augustis-septembris või alles ülejärgmisel aastal (siis juba enamasti kevadsuvel). Siit tulenevadki lahkarvamused: meist põhja pool, Soomes, väidetakse [5], et kadakamari valmib kolm aastat, meist lõuna pool, Poolas [1], et kaks aastat. Ja mõlemal on õigus! Oleneb tingimustest.

Üksikuid suuri kadakapuid on Eestis alati olnud, neist kõige-kõige... loodame lähemalt teada saada eeloleva aasta jooksul. Aga kadakametsi?


Kas mets või võsa?


Ei seda ega teist. Sobiks lihtsalt kadastik. 1982. aastal on ilmunud venekeelne raamat pealkirjaga "Kadakametsad", mille autor K. Muhamedin käsitleb endise Nõukogude Liidu territooriumil kasvavaid kadakaliike. Meie hariliku kadaka kohta ütleb ta, et see on harva põõsas. Raamatus on juttu põhiliselt mägipiirkondadest, kus inimene ei ole kadaka kasvu mõjutanud. Eestis leidub päris looduslikke kadastikke väga vähe, enamasti on nad kujunenud inimtegevuse mõjul ja võib-olla just seetottu põõsastikud. Kummaline erand on Nasva kadakamets Hiiumaal. Olgugi, et vähem kui hektari suurune, on kadakad siin 7-8 meetri kõrgused ja 20-sentimeetrise tüveläbimooduga. Tõelised hiiud!

Kuuldused kadakate väga aeglasest kasvust ja rehavarrejämeduste kadakate kõrgest vanusest on sageli liialdatud. Üksikud puukujulised kadakad võivad ju toesti ka vanad olla. Siiski vajab küsimus, kas puukujulised kadakad on suured kõrge vanuse voi kiire kasvu tõttu, veel täpsustamist. Hämmastav oli lugeda aastaid tagasi ühe Nasva kadakametsa kuivanud kännu pealt ainult 56 aastarõngast, kusjuures kännu läbimoot oli 16-22 cm (diameetrite erinevus tulenes kännu ebakorrapärasest kujust). Ehk õnnestub sel aastal välja selgitada mitte ainult Eesti suurim, vaid ka vanim kadakas...

Kadastik on mõneti siinse maaelu peegel. Sealt võime hõlpsasti välja lugeda dramaatiliste sündmuste aegu Eesti külas. Umbes 40-aastased tihedad kadastikud jutustavad heina- ja karjamaade sihipärase kasutuse katkemisest ja sööti jäänud põldudest. Mõnegi kadastiku populatsiooni vanuselisest struktuurist saame välja lugeda loomapidamise piirangud kuuekümnendate keskpaiku: see väljendub alla 30-aastaste kadastikena, milles on vanemate kadakate rühmad mälestusena endistest karja-ja heinamaadest.

Kuidas hinnata kadakate vanust? Kõigepealt kõrguse järgi, kuid küllaltki suure veaga. Poolakate uurimused näitavad, et kümneaastane kadakas voib olla nii 30-sentimeetrine kui ka peaaegu poolteisemeetrine, kahekümneaastane küündida 1,25 kuni 2 meetrini. Vahest siis jämeduse järgi? Inglismaal [6] tehtud uurimused ütlevad, et kadaka tüvi jämeneb väga erineva kiirusega ja seetõttu ei saa tüve diameetri järgi vanust usaldusväärselt hinnata. Mõne alla viiesentimeetrise läbimõõduga kadaka tüvelt voib hõlpsasti lugeda niisama palju aastaid kui Nasva kadakailt. (Ei midagi ebaloomulikku, ka rabamänd ja palumänd võivad anda samasuguse paari). Heal pinnasel edeneks ehk kadakaski jõudsalt, kui teised tal seal üle pea ei kasvaks. Viljumiseks vajab kadakas kindlasti valgust, varjus jääb ta ahtraks.

Paistab, et kadastikele sobivad ranniku ja saarte niiske õhk ja lubjarikas pinnas, võib-olla ka see, et rohttaimede kiduram kasv lubab siin noorel kadakal üsna konkurentsivabalt edeneda.


Mida saab kadakast?


Hea lõhnaga ja tugevat kadakapuitu on osatud hinnata juba ammustest aegadest. Seetõttu läksid suuremad puud pidevalt tarbeks, karjamaade puhastamisel raiutud peenem võsa leidis rakenduse küttena. Sellest, kuidas ja mida kadakast vanasti tehti, annab ülevaate Ants Viirese raamat "Puud ja inimesed" (1970. a. Eesti Looduses on avaldatud mõned osad sellest raamatust, mis tollal polnud veel ilmunud). Seal on juttu kõigist kadaka kasutusviisidest, alates lõhnavatest õllekappadest ja tugevatest odavartest kuni kadakasuitsu kui esiaegse desinfitseeriva ja desodoreeriva vahendini välja. (Kadakast tõbede tõrjujana on lubanud lähemalt kirjutada Aili Paju.)

Nüüdisajal kasutatakse kadakamarju ka vürtsina. Sellestki on plaanis eraldi lugu (maitsetaime huvilistele juba hästi tuttavalt Erich Kukelt), meenutagem siin vaid nendega rohkem või vähem maitsestatud kuulsat viina - dþinni. Kadakamarjad sisaldavad rohkesti suhkrut (mõnedel andmetel kuni 40% kuivkaalust), mis segus vängete eeterlike õlidega ei ole marjade söömisel nauditav. Teise maailmasõja ajal said saarte elanikud sakslastelt kadakamarjade eest vahetuskaubana suhkrut, mälestuste järgi üsna soodsalt. Milleks sakslased varutut pruukisid, ei ole täpselt teada, kuid voimalusi on mitmeid: kilost kadakamarjadest voib saada 30 g 60-protsendilist suhkrusiirupit voi 0,75 l veini voi 140 ml 60-kraadilist tõelist dþinni, ravimitest ja vürtsist rääkimata.


Mis saab kadastikest?


Kadastikel on praegu kummalised ajad. Metsamüügis osaleb kadakas nagu puu puude seas ja nõnda nad kaovadki piiri taha... Vahest oskaksime kadakat Eestiski väärikalt töödelda? Ent võib-olla ei ole siis, kui oskused meelde tuletatakse, enam ühtki sõrmest jämedamat kadakavitsa võtta.

Kadakamarjade kogumine saartel edeneb, nii Liviko, apteekide kui ka ekspordi tarbeks. Samas on kadastike struktuur kiiresti muutumas. Kohati raiutakse piiritaha müügiks välja kõik suuremad kadakad, kohati kasvavad talongiajastul uuesti karja tarbeks puhastatud kadastikud taas kinni ja tuleva sajandi uurijad võivad ehk kadastikust välja lugeda, et 1990. aastate keskpaiku saadi tublit täiendust noorte kadakate näol: sööti jäänud põldudele tekkisid uued kadastikud. Niisiis ei kao kadakas kui liik ka praeguse Eesti Vabariigi ajal kuhugi, ükskoik, kuidas me teda ka ei kasutaks.

Seevastu suured kadakad vajavad praegu kindlasti kaitset, sest enamasti on nad toepoolest kasvanud siin enne Eesti Vabariigi väljakuulutamist (Nasva kadakate seni korralikult tõestamata kiire kasv on ikkagi erandlik). Ka ei ole alust arvata, et kadastike parim kasutusviis on nende maharaiumine ja välismaale müümine. Ei tea, kes peaks kadastike majandamist korraldama: soovitama-määrama, millised kadakad-kadastikud iluks, millised marjamaaks ja millised tarbepuuks? Ehk aitaks edaspidi kadakat ka rahvuspuu staatus.


Kadakas rahvuspuuks?


Muidugi tahaksime koik olla suured ja tugevad ja rahvuspuunagi eelistaksime midagi vägevat, kuid vahel on palju kasulikum olla kadakas. Näiteks tormituule ja äikese puhul. Ma ei leia paremat põhjendust ja seega tsiteerin Ants Viirest ("Puud ja inimesed" 1975, lk. 82) : "Kõike eelnevat arvestades ei ole põhjust imestada, et kadakast on saanud omamoodi sümbol meie tuulise kodumaa ja kogu meie rahva jaoks. See puhastava ja raviva toimega vähenoudlik, jändrik, visa ja tugev põõsaspuu hoiab kindlalt kinni kehvade paepealsete õhukesest maakamarast ning kasvab vahel ootamatult suureks ja uhkeks, kehastades nõnda olude kiuste säilivat kustumatut elujõudu."

KIRJANDUST kadaka kohta:

1. F a l i n s k i, J.B., 1980. Changes in the sex and age ratio in populations of pioneer dioecious woody species (Juniperus, Populus, Salix) in connection with the course of vegetation succession in abandoned farmlands. Ekol.pol. 28?, 3.
2. K a a r, E., 1965. Kadakas - loopealsete ja paekaljude küpress. Eesti Loodus, 2.
3. K a l d a, A., 1984. Ringi ümber kadaka. Eesti Loodus, 4.
4. M e r i h e i n, A., 1973. Kadajas ja tema sugulased. Eesti Loodus, 7.
5. R a a t i k a i n e n, M., T a n s k a, T. 1993. Cone and seed yields of the juniper (Juniperus communis) in southern and central Finland. Acta Bot. Fennica 149.
6. W a r d, L.K., 1982. The conservation of Juniper: longevity and old age. J. Appl. Ecol. 19, 3.

 

Tagasi sisukorda