Projekt "Eestimaa puud" sai läbi

Janika Ruusmaa, Fred Puss, Triin Reitalu

Ligi aasta tagasi alustasime interneti vahendusel haridusprojekti “Eestimaa puud”, mis on ka Eesti Looduse eelmises aastakäigus kajastunud (vt. EL nr. 3, 4, 5, 6, 11/12). Nüüd on see töö lõppenud ja paras aeg teha veel viimased kokkuvõtted. Loodetavasti jätkub kõigil osalenud õpilastel ja õpetajatel huvi ja tahtmist ka järgmisteks samalaadseteks ettevõtmisteks.

Meie tegevus oli üsna mitmekülgne. Lisaks küsimistele-vastamistele interneti vahendusel käidi kokkutulekul ja ekskursioonil ning iseseisvat tööd jätkus ka suvevaheajaks: otsiti uusi ja mõõdeti üle juba teada olevaid põlispuid ning koguti nende kohta rahvajutte.

Rahvapärimusi põlispuude kohta ning mõõtmistulemusi saatsid Pärnumaalt Selja ja Kilingi-Nõmme, Viljandimaalt Saarepeedi ja Suislepa, Jõgevamaalt Pala, Ida-Virumaalt Kohtla ja Sonda ning Võrumaalt Ruusmäe kooli õpilased ja õpetajad. Kokku mõõdeti 80 puud, neist kahte kolmandikku polnud seni põlispuude andmebaasis. “Uute” puude hulgas oli ka mitmeid väga tähelepanuväärseid, näiteks jämeduselt teine pihlakas (287 cm, mõõtnud Saarepeedi kool) ning teine arukask (360 cm, mõõtnud Ruusmäe kool), samuti Järvselja hiidudega kõrguses võistlev kuusk (42 m, mõõtnud Kilingi-Nõmme kooli õpilased). Laste mõõtmistulemused lähevad Eesti puude andmebaasi. Kõige rohkem puid (16) mõõtsid Suislepa kooli õpilased (õpetaja Malle Mihailisin) ja kõige rohkem rahvapärimusi kogus Selja algkooli võistkond “Sammalhabe ja seitse sipelgat” (õpetaja Pille Usin) Tori valla puude kohta.

Laste omaloomingut (kunstikonkurss “Minu puu” ning kirjatööde võistlus “Oma puu lugu”) hindasid avatud 'züriid, kuhu kuulus kunstnikke, ajakirjanikke, õpetajaid, õpilasi, mitmeid loodusharidusega inimesi jt.

Kunstikonkursil “Minu puu” osales 68 tööd, noorim autor oli I klassist, vanim XI klassi õpilane. Töid hinnati kolmes vanuserühmas. I–III klassi lastest said auhinna Maarja Paesalu Lagedi põhikoolist, Silver Trauss Kohtla põhikoolist, Made Riik, Raivo Kask ja Sirly Värav Selja algkoolist. IV–VI klassi töödest auhinnati Madis Noormetsa Seljalt, Kairit Jõemad ja Marvi Eilandit Lagedilt, Mikko Kobi, Marek Neudorfi ja Merje Maalat Saarepeedi põhikoolist. VII–XI klassist võitsid Kalev Normak Kohtlast, Ida Svartševskaja ja Aleksandra Dubjagina Pärnu Vene gümnaasiumist, Jane Välimäe ja Eha Sopp Pärnu-Jaagupi keskkoolist.

Lisaks jagati veel hulk eriauhindu: kunstnik Navitrolla tähelepanu pälvisid Helin Roosileht Selja algkoolist, Juku Arbonen Kohtla põhikoolist ja Viivika Rasva Pärnu-Jaagupi keskkoolist; Metsaameti auhinna said Maarja Paesalu, Merje Maala, ja Aleksandra Dubjagina; TÜ botaanikaaia väikese palmipuu said Maarja Paesalu, Marek Neudorf ja Jane Välimäe; Eestimaa Looduse Fond premeeris Triinu-Kirsika Lillevälja Selja algkoolist, Ronald Tõnissoni Lagedi põhikoolist ja Reeli Riisoja Pärnu-Jaagupi keskkoolist; AS Leibur kinkis väikese tordi Ronald Tõnissonile ja Ida Svartševsakajale; meeskoor Forestalia andis oma meene ühele kõige pisematest poistest – Martin Kukele Selja algkoolist (võidutöö ilmus Eesti Looduse jaanuarinumbris); looduskaitse teemaliste plakatite eest said Eesti Keskkonnafondi Tartumaa osafondi auhinna Ingrid Ahlberg, Kati Järve ja Maia-Liis Urve ning Lõuna-Eesti Keskkonnakaitse Instituudi auhinna Krista Käige, kõik Türi gümnaasiumist. Arvuka esinemise eest kunstikonkursil ning südika osalemise eest kogu projekti töös sai Eesti Looduse preemia – ekskursiooni Lahemaa rahvusparki – Selja algkooli rühm.

Kunstikonkursile saabunud töid sai vaadata ka näitusel “Loomapere puude vilus” (puude pildid koos Eesti Looduse korraldatud joonistusvõistluse “Kodumaa loomad” paremikuga) Tartus Baeri majas ning Tallinnas keskkonnaministeeriumis.

Jutuvõistlusele saadeti 47 tööd, mida hinnati kahes vanuserühmas. Noorematest (II–V klass) tunnistati paremateks: Maarja Paesalu Lagedi põhikoolist, Alari Roostalu ja Rauno Riibon Muhu põhikoolist, Mari-Liis Noormets Selja algkoolist ja Gert Salomets Sonda põhikoolist. Vanemas rühmas (VI–IX klass): Karel Kullama Viljandi C. R. Jakobsoni gümnaasiumist, Kalev Normak Kohtla põhikoolist, Liisi Pajuniit, Riste Auväärt ning Marin Aarn Muhu põhikoolist.

Aitäh kõigile osalejatele – õpilastele ja õpetajatele! Uus ja huvitav töö juba ootab: registreeruge just nüüd algavas pärandkooslusi uurivas projektis “Pärandus”.

SELJA ALGKOOLI RÜHM JA ÕPETAJA PILLE USIN
NÄITUSE AVAMISEL TARTUS


Joonistanud Maarja Paesalu, foto Ann Marvet