Pohl ja leesikas

Rein Kuresoo

Rikkalikul pohlamaal täitub korilase süda rõõmuga ja pang marjadega. Priskete ja mahlakate pohlade seas satub vahel korjaja näppu ja suhu väiksem punane mari, mille maitse on tuim ja jahune. Marjuline sülitab ja hakkab otsima taime, mis poetas talle pihku sellise kahtlase libapohla. Esmapilgul tunduvad kõik puhmad tema ümber sarnased. Kui otsijal ei ole taimede jaoks silma või pole ta kunagi kokku puutunud põie- ja neeruhaigustega, siis ei pruugigi ta märgata, et palukapuhmaste vahel kasvab ka üksikuid leesikaid.

Välisele sarnasusele vaatamata ei ole pohl ja leesikas päris lähisugulased. Mõlemad on küll kanarbikulaadsete seltsist, kuid leesikas kuulub kanarbikuliste ja pohl mustikaliste sugukonda. Sarnasteks on leesika ja pohla vorminud ühine kasvupaik läbikuivavatel vaestel muldadel ja lähedased ökoloogilised nõudlused. Kopsakam pohl kasvab nii raba-, palu- kui ka nõmmemännikuis, leesikatele sobib enamasti vaid valgusrikkamate nõmmede liivane maa ning pohla kombel kõdunevate kändude ja samblamätaste otsa leesikas ei kipu.

Pohlataimega võrreldes hoidub leesikapuhmas rohkem maadligi ning haruneb jõudsamini. Pohla lehed on enamasti elliptilised, leesika omad neist kitsamad, tipust üsna laiad ja tömbid ning kitsenevad ühtlaselt varre suunas. Pohla nahkjail lehtedel näeme selgesti vaid pea- ja suuremaid kõrvalroodusid, leesika lehepind on roodude võrkmustrist krobeline, lehe alumine pind aga matilt hallikas. Pohla õis on neljatine, leesikal viietine, õie ehitust jääb meenutama ristikujuline arm pohla priskel põsel ja viisnurkne täht leesika pisemal marjal.

Kui vähegi võimalik, kasutan taimi joonistades elusat modelli. Seda lugu valmistades ei õnnestunud mul leesikaga kohtuda – sedavõrd on teda meil pohlaga võrreldes vähem leida. Ka meie taimeraamatuist ei leidnud ma head leesikapilti. Nii pidin leesika sellele pildile konstrueerima ja sellest on kahju, sest pohlakorjajate eksitamisele vaatamata on leesikas paljudele inimestele oluline.

Kui neerud või põis vaevama hakkavad, pöördutakse abi saamiseks tihti leesika poole – tema lehtedes on rohkesti arbutiini ja teisi aineid, mis aitavad kehast liigset vett välja viia. Kui leesikat üles ei leia, aitab hädalist ka veidi nõrgema ravitoimega pohl.


Autori joonistused