Karula kaitsõ sõnaq

Kauksi Ülle


 
Puulpääväõdakunõ sannasau Kaika kuplide vahel hel´os
Labassaarõ uja imälepäkandõ vaihel tsolisas
Karula kuntõ vannusõs katstõiskümend tuhat aastakka
A kostmaalt viisilmäkeist võit kutsma naada järves
Kaalepi Ain pidä imätses Karula maastikku
hajajärvi ja hajapõldõ väikutaludõ puzzlet
Karula kuplitõl istusõ mõtsast mütsüq päih
suuq kinnikasunu järveq jätvä mõtsikus mõnõgi konnu
võit astu sarviku tabi vai säni jälgi pääleq
Vutimeheq platsi mängus nallalt tan ei levväq
Kaegõq – Luhkatsi Hauka Ruusa Kaika mäeq
Uigatsimäel innembi ollõv üükulliq uiganu
Keväjäne ülasside valgus suvinõ maaskide veretüs
süküsütsiku pini haugatus sutõpaar lumõlagõdal hullaman
Ähijärv um Ahijärv um vasta võtman uhraandid
Rebäsejärv kygõ koolõs kalaq jääseq umbõ
Kynõldas Mustjärv sala käü ütte Õdriga
Mille Mähkli vesi rohekaskõlladsõst kõllakaspruunis läts
Põrgujärvi kynõldas ollõv parhillaq kokku kolm
Ubahavva järve asunikõ ülelugõmine äräqväsütäs
Järvekäsnä kaiaq loodsikust illos suur haroline
Kasvi tammõ kasvi jo tammõ taivahe
Palomõtsaq ja laanõmõtsaq arumõtsaq ja suumõtsaq
Matar mõtsmaasik mailanõ ämmälill köömeq tsiakupp
Käolina kuldkäng üükannõl neiuvaip kuradisõrmkäpp
Niinepuu and´ umma kuurt miiq immi jalgu kaitsmises
Lõhmusõq kuq ilmapuuq ürgmõtsu hiisi aigadõst
Kuis võtmõhaina kaitsa aid tahvitsa vai äräq salata
Musta toonikurõ siibu all hääq inemiseq elämä jo piät
Tan käkki kästäs inimpelglikkõ tsirkõ pessi
Piho kärg tsigaparts häniläne sisask
Hahaq kärbseseeneq Tätä koplin
Kimalasõq krumpva jorisõdõn häismist mett
Kuis kaitsa põld- kivi-aid- mõts- samblõ kimalast
Mõtsmehiläisil vajja löüdäq mürgest puttumadaq maid
Mi tahtnu alal hoita loodust üteh hindigaq
Et naabri suidsuni jääs paras kilomeetri
Är ilman unõtaguq taimõ iist maaimmi tennämäldäq
Ütsekümne kuvvõs oll hää soekutsikide aasta
Man olõt saaei arvugi a kavvõn nakkas külge
Ähijärve talul kolm elumajja olnu perämäne kunturis sai
Inemine loodust – loodasakõst sekäeiq
Kaika kandil illos´ iih saa tulõvik