Linnupiima? Tänan, ei! Liiga kange

Jaanus Elts

 

Linnupiim – mis kentsakas sõna? Ja siiski. Ei, juttu ei tule šokolaaditäidisest ega ka napsust, hoopis kohupiimjast massist, millega tuvid oma lapsi toidavad.

Mõistet “linnupiim” ei kohta meie teatmeteostes ega ka kõrgkooliõpikutes. Ikka on seda eritist nimetatud kohupiimjaks massiks, rääkides lindude seedeelundkonnast (pugust) või siis tuvidest ja turteltuvidest. Et järgnevast jutust peaks selgelt ilmnema tolle kohupiimja massi suur sarnasus imetajate piimaga, siis lubage mul sisu huvides edaspidi kasutadagi seda toredat terminit – linnupiim – ja sünonüümina tuvipiim. Igatahes ingliskeelse terminina on pigeon milk kasutusel.

Esmalt räägiksin

pugu funktsioonidest.

Tegelikult pole lindude pugu midagi muud, kui söögitoru laiend kaela piirkonnas. Seejuures ei leidu sellist laiendit mitte kõigil sulelistel. Pugu kuju, suurus ja ka ülesanded sõltuvad peamiselt linnu toitumise iseärasustest. Mida rohkem on linnul vaja toitaineid organismi varuda, seda suurem on ka pugu. Ka toidu pehmus ning seeduvus mõjutavad pugu morfoloogiat – seda, kuidas pugu meie silmale välja näeb. Väikestest õrnadest putukatest toituvatel lindudel harilikult pugu pole, seevastu kanalistel on ta tugevaseinaline ning mahutab hulga teri. Ka suurtel röövlindudel on tähelepanuväärsete mõõtmetega väga elastsed pugud, sest nad peavad oma vaevaga hangitud saagi kiiruga alla kugistama: pole ju teada, millal jälle midagi kätte saab. Pugu ehitus sõltub tema funktsioonist. Näiteks puurilindudel amadiinidel on ta sisuliselt õhukeseseinaline nahakott kaela ülaküljel. Kui ma neil esmakordselt sellist moodustist nägin, olin kole ehmunud ja pidasin seda mingi parasiidi kahjustuseks. Alles pikk luubiga uurimine veenis mind tõsiasjas, et tegemist on selle pisikese linnu puguga, läbi õrn-õhukese naha paistsid vaid linnu poolt tarvitatud taimeseemned.

Niisiis, pugu täidab igal ökoloogilisel rühmal oma kindlat ülesannet ja me võime need jagada viieks:

1) toidutagavara säilitamine;
2) räppetompude moodustamine;
3) toidu eelpaisutamine ja keemiline lahustamine;
4) heliresonatsioon paarumismängu ajal (mõnedel kanalistel);
5) linnupiima eritamine (tuvidel ja turteltuvidel).

Tuvipiima avastamise lugu läheb ajaloos kaugele tagasi: briti looduseuurija J. Hunter kirjeldas tuvipiima esimest korda juba 1786. aastal. Lindudest on tuvidel kõige kitsamini kohastunud pugu. 8–10 päeva enne poegade koorumist pakseneb tuvi pugu sein kuni 20 korda, linnupiima tekib erinevate autorite järgi seni, kui pojad saavad 18–21 päeva vanuseks. Tuvipojad saavad nii ema- kui isapiima, st. sekreeti toodavad mõlemad vanalinnud ning uurijad on jõudnud järeldusele, et selle protsessi ajendid on välispidised. Nimelt toodavad linnupiima ka need isastuvid, kellel endal poegi pole, kuid kes näevad oma liigikaaslasi poegi hooldamas.

Tuvipojad saavad maitsva toiduolluse kätte vanalinnu kurgust, kuhu see pugus moodustunud massi öökab. Juba viiepäevastele poegadele antakse lisaks ka pugus leotatud teri. Edaspidi muu toidu osakaal aina kasvab.

Mis see linnupiim siis on?

Noh, piim nagu piim ikka. Ainult palju paksem ja vängem. Linnupiima moodustumine on lähedane imetajate laktatsioonile ning mõlema käigus toodetud piimasordid on järglastele täiuslik toiduaine. Füüsikaliselt on tuvipiim poolvedel valkjas kohupiimjas mass, mis on moodustunud pugu pinnalt eraldunud epiteeli- ehk kattekoerakkude klompumisel. Erinevalt imetajatest ei saa tuvid oma piima pikemalt säilitada.

Linnupiimal on imelised võimed

Tuvid on üsna arhailised linnud, kuid nende pojad kasvavad erakordselt kiiresti. Koorumismomendiga võrreldes suureneb tuvipoja mass pesaperioodi (21 päeva) jooksul 22 korda! Tuvi on pesahoidja lind, ehkki tema pojad on koorudes tähelepanuväärselt tugevad: juba mõnikümmend minutit pärast koorumist on nad võimelised oma pead normaalses asendis hoidma ning pesas veidi ringi kakerdama, et mugavamat ja soojemat kohta leida. Minu sümpaatia nende lindude vastu ainult kasvas, kui üks tunnivanune tuvipoeg suutis minu töölaual leida just selle kõige soojema paiga.

Kui anda tuvipiima kanatibudele ja rotipoegadele, kiireneb märgatavalt ka nende kasv. Kuigi on teada, et tuvipoegade fenomenaalne kasvukiirus on seostatav neile toiduks pakutava linnupiima koostisega, on seni selgusetu, milline piima komponentidest selle kiire kasvu põhjustab. Sünteesides tehislikku linnupiima ning varieerides selle eri komponentide mahuhulka, püüdsid uurijad tõe jälile jõuda. Kuid oh õudust, sünteetiline linnupiim ei avaldanud üldse mingeid soodsa mõju tundemärke!

Linnupiima keemiline koostis

Juba ammu on teada, et tuvipiim on rikas valkude ja rasvade poolest, seevastu on seal vähe vitamiine ja süsivesikuid.

Mineraalainete sisaldus linnupiimas on huvitav teema ja peatume sellel pisut pikemalt. Nimelt on tuvipiimas järgmisi elemente (sulgudes protsent mineraalide sisaldusest): fosfor (35), kaltsium (23), kaalium (22), naatrium (11) ja magneesium (8); mikroelementidest on esindatud raud (0,85), tsink (0,23), mangaan (0,05) ja vask (0,03) [1].

Tuvipiima mineraalainesisaldus on 2,6% ja see on veidi madalam lehmapiima vastavast näitajast (3,3%), kuid on rohkem kui kaks korda kõrgem inimpiima näitajast (1,0%). Väga üldiselt võttes on tuvipiim oma mineraalide sisalduselt küllalt lähedane lehmapiimale, kuid oluliselt rikkalikum inimpiimast. Tuvipiima mikroelementide rohkus (Fe, Zn, Mn, Cu) ületab imetajate oma.

Tuvi piim on võrreldes tuvi munaga vaesem kaaliumi ja naatriumi poolest, kuid mikroelemente on ikkagi rohkem piimas. Na, Ca, P, Zn ja Mg sisaldus on piimas vastavalt 29, 6, 4, 3 ja kaks korda kõrgem kui vanalindude toidus.

Tuvipiima orgaanilise osa analüüs näitab, et selles on olulisi aminohappeid ja rasvhappeid umbes samas proportsioonis kui inimpiimas.

Keemiliselt koostiselt on tuvipiimale kõige sarnasemaks peetud hoopis küülikupiima, kuigi ka sellisel juhul on fosforisisaldus kahekordselt tuvi kasuks. Rauasisalduselt meenutab tuvipiim vähearenenud poegi sünnitavate imetajate (nt. kukkurloomade) piima.

Tuvipiima keemiline koostis muutub veidi pesitsuse kulgedes. Ca:P suhe on linnupiimas poegade koorumispäeval 0,3, viie päeva pärast on see näitaja aga 1,1. Sellised muutused on vastupidised tendentsidele, mis on avastatud hülgel ja hobusel.

On alust arvata, et tuvipiim sisaldab nn. kasvufaktorit, mis kutsub esile rakkude aktiivse jagunemise. Selleks müstiliseks faktoriks peetakse just tuvipiima mineraalset koostist.

Kuidas siis jääb? Lonks tuvipiima?

 

KIRJANDUS

1. Shetty, S., et all, 1990. Mineral composition of pigeon milk. Experentia, 46.