Kimalane - teda me teame küll...

Marika Mänd

 

Kraaviperve pajupõõsa mesimagusalt lõhnavatel urbadel käib vilgas elu. Mesilaste usin pere naudib selle kevade esimest söömaaega. Kuluväljadelt laperdab kohale kuldse suve tooja – lapsuliblikas. Rõõmsat päikesesära saadab ühtlase tasase suminana mesilaste kevadlaul. Korraga kostab sumisevast koorist kume tungiv hääl, millel veidi ähvardav toon. Seal ta ongi: suur, ümar, värvilises sametkasukas kimalane. Kimalane, kumalane, maamesilane, metsmesilane – teda me teame küll...

See karvane paksuke paistab teiste putukate hulgast silma oma kaunivärvilise rüü poolest. Kõige tuntumad on mustad, erekollaste või punaste triipudega kimalased, aga palju on ka vesihalle ja pruune. Kimalasi on umbes kakssada liiki, kellest Kesk- ja Põhja-Euroopa maades elab 25–30, Eestis siiski alla 25. Sagedamini võib neist kohata viitteist liiki, alati ja igal pool üheksat. Teised on haruldasemad.

Kuidas eri liike ära tunda?

See polegi nii lihtne. Ehk teeb asja kergemaks, kui jagame nad värvuse järgi nelja rühma. Niisiis: esiteks pruunid, siis hallid, kolmandaks mustad, kel tagakeha tipp punane, ja lõpuks kollaste triipudega mustad kimalased. Vaatame nüüd lähemalt, kes nendesse rühmadesse kuuluvad ja kuidas neid omavahel eristada.

Pruune kimalasi on meil kaheksa.


Tuntuim neist on roostekarva pruun põldkimalane (Bombus pascuorum), kes kannab tagakehal laia musta sametpaela. Tagakeha neljas ja viies lüli on jälle roostepruunid.

Talukimalane (B. hypnorum) erineb põldkimalasest vaid tagakeha valge tipu poolest.

 

 

 

Teiste pruunide kimalaseliikide seast on kergesti äratuntav ristikukimalane (B. distinguendus), kelle karvakasukas on üleni oliivkollane, välja arvatud must vööt tiibade vahel.

Täiesti pruune kimalaseliike on koguni kaks: samblakimalane (B. muscorum, pildil) ja jaanikimalane (B. humilis). Mõlemad on punase raamatu III kategooria liigid ja nendega kohtute üliharva. Nende kahe liigi eristamine looduses on ka väga raske, kuigi erinevalt samblakimalasest on jaanikimalase küljed ja jalad helekollased. Täpsemaks määramiseks tuleb siiski appi võtta ka muud välistunnused.

Ülejäänud pruunide kimalastega (Schrenki kimalane, urukimalane, B. maculidorsis) kohtute samuti harva.

Halle kimalasi põristab Eestis ringi kaks liiki. Esimesena astub halli veteranina esile hallkimalane (B. veteranus). Nagu nimigi ütleb, on tegemist otsekui vanaldase valkjashalli või kollakashalli metsmesilasega, kellel kehal mustad lindid: õbluke joon tiibade ja veelgi kitsamad tagakeha lülide vahel.


Teine hall kimalane on metsakimalane (B. sylvestris). Ega ta nii hall olegi: tasub seda loomakest vaid veidi tähelepanelikumalt jälgida ja te näete, et ta kuulub Eesti kirevaimate kimalaste hulka. Tema rindmik on kollakashall, tiibade vahel must vööt, tagakeha esimesed kaks lüli on rohekaskollased, kolmas enamasti must, neljas ja viies kollakaspunased ning kuues keskelt paljas ja ääristatud punaste karvadega. Temale on ka iseloomulik teistest kõrgem lennuhääl.

Kolmanda suure rühma moodustavad musta värvi kimalased, kelle tagakeha tipp on punane. Neid on meil kolm liiki, neist kahte – kivikimalast (B. lapidarius, pildil) ja tumekimalast (B. ruderarius) – võib küll igal pool kohata. Läheb vaja vaid head vaatlusoskust ja teravat nägemist, et kindlaks teha, kumma liigiga on tegemist. Jälgida tuleb kimalase tagumist jalga, täpsemalt suirakorvikest ümbritsevaid pikki karvu. Kivikimalasel on need süsimustad, tumekimalasel aga punased.Kollaste triipudega mustad kimalased võib omakorda jagada kolmeks triipude arvu järgi. Niidukimalasel (B. pratorum) on rindmikul üks kollane triip ja tagakeha tipp punane.
Eesti kõige harilikum maamesilane – maakimalane (B. lucorum, pildil) – kannab kaht kollast triipu, sidrunkollast rindmiku esiosas ja teist tagakehal, taguots on tal lumivalge. Maakimalane võib segi minna karukimalasega (B. terrestris), kes on aga hoopis harvem. Tema rindmiku triip on veidi kitsam ja tumekollane.

 

Aedkimalane (B. hortorum, pildil) erineb teistest vaid selle poolest, et tema rindmikul on juures veel üks kollane triip – seega kokku kolm. Aedkimalasel on ka Eesti kimalastest kõige pikemad suised. Hoopis harva kohtume tema lühikeste suistega teisikuga – nõmmekimalasega (B. jonellus).

 

Isakimalasi näeme suvelõpul ja siin toodud õpetuste jälgimisel võib liigi määramisega hätta jääda, sest sugupooled pole päris sarnased. Juba kehaehituselt on nad erisugused: isakimalaste tagakehal on üks lüli rohkem ja seetõttu pole nad nii ümarad.

Nüüd peaksidki nagu kimalased tuttavad olema. Siiski vajate veel üht teadmist, enne kui end kimalasetundjaks pidada. Nimelt võib teid ära petta üks hoopis kaval putukas – kägukimalane (Psityrus sp.), kes on kimalastega äravahetamiseni sarnane. Need laisad loomakesed on küll kena armsa olemisega, kuid tegelikult on kägukimalased parasiidid, kes ise oma järglasi ei kasvata. Nad tungivad kimalaste pessa, hävitavad peremeeste haudme ning töökimalased kasvatavad üles kägukimalaste järglased. Kuidas kägukimalasi siiski ära tunda? Kui sarnased nad peremeestele ka ei oleks, on nende tagajalad tingimata teistsugused (joonis). Kägukimalastel on nad kitsad ja ilma suirakorvikesteta. Ega nad vajagi korjeaparaati: toitu otsitakse vaid iseenese tarbeks, laiseldes sageli tükk aega ühel õiel. Ja kuhu neil kiiret – pesavarusid nad ei täienda, pesa ei ehita. Neil pole ka töölisi, on vaid emased ja isased. See-eest on kägukimalased varustatud tugeva kitiinkestaga ja relvastatud pikema astlaga.


A - KIMALASE SUIRAKORVIKESTEGA TAGAJALG
B - KÄGUKIMALASE TAGAJALG


Miks tohivad kimalased olla nii värvikirevad?

Nemad võivad, sest ärge unustage – nii nagu meemesilastel ja herilastel on ka neil mürgiastel. Suurem osa kimalastest on loomu poolest küll heasüdamlikud ja tasakaalukad, kuid ohu korral ründavad häirijat raevukalt. Erinevalt meemesilasest kimalased pärast nõelamist ei sure ja võivad end teinegi kord kaitsta. Astlaga on varustatud siiski ainult ema- ja töökimalased, kes moodustavad suurema osa perest. Ka töölised on emasloomad. Isakimalased on täiesti relvitud ja ohutud. Tavaliselt ilmuvad nad suve lõpul ja elavad üpris lühikest aega. Sellest hoolimata kaitseb kirev rüü ka neid võimalike vaenlaste eest.

Emakimalane erineb töökimalastest ainult suuruse poolest. Sagedased on vahevormid, millest tõuseb peres palju pahandust. Suuremad ja tugevamad töökimalased kipuvad võimu haarama, nemadki tahavad muneda. Kahjuks ei suuda nad asendada emakimalast, sest nende munetud viljastamata munadest arenevad vaid isakimalased. Aga alati leidub ka nooremaid emasid, kes võtavad pesa jõuga üle, sundides pesarajaja lahkuma. Vaatamata ägedale konkurentsile, elavad just emakimalased teistest pereliikmetest kõige kauem. Kuid järglaste üleskasvatamine on nii raske töö, et võtab emakimalase kogu energia ja ka ilu. Sügiseks on ta sametine rüü muutunud hõredaks või hoopis ära kulunud ja tiibadest on järel vaid räbalad. Talve elavad üle vaid noored viljastatud emakimalased. Pere elutsükkel on seega ainult aastane.

Igal kevadel alustatakse uuesti. Pärast talvekorterist väljumist on emakimalase esimene mure leida kiiresti toitu, milleks enamasti on pajude ja paiselehtede nektar ja õietolm. Kuni emakimalane pole nälga kustutanud, ei ole ta munemiseks ja uue pere rajamiseks veel valmis. Selleks kulub paar nädalat. Seejärel asub ta innukalt ümbruskonda uurima, sooritades maapinna kohal otsimislende ja vaadates hoolikalt üle iga väiksemagi konaruse maapinnal. Kõiki võimalusi uuritakse hoolikalt enne lõplikku otsust.


Kust leida sobilik pesakoht?

Kimalased on avamaa elanikud, kes ei armasta pimedaid laanemetsi ja võsastunud niiskeid alasid. Küll aga meeldivad neile päikeseküllased metsaservad, lagendikud, niidud, puisniidud, raiesmikud, samuti põllud ja aiad. Need on paigad, kus õitseb alatasa rohkesti taimi, s.t. toitu. Loomulikult on mõistlik pesa teha just sellistesse kohtadesse. Sageli on küsitud, kust teavad kimalased valida õiget pesapaika – varakevadel ju suvised taimed ei õitse. Ega nad teagi seda, kuid ürgne kogemus ütleb, et kõige kindlam on jääda oma ema pesa lähedusse: siin jätkus neile toitu, küllap jagub ka nende lastele. Kuigi, mitte alati pole see nii – ikka ja jälle leidub rahutuid hingi, rännuhimulisi, kes ei malda jääda vanasse paika ning loodavad parematele jahimaadele. Nii on varakevadisel Väinamerel sageli näha pommidena merd ületavaid kimalaseemasid. Nad tõttavad uusi merelaide vallutama.

 

Kuhu nad peidavad oma pesa?

Ühed kimalaseliigid tungivad pinnasesse (maakimalane, karukimalane), teised ehitavad pesa lihtsalt kividevahelisse prakku (kivikimalane) või seavad end sisse vanade lehtede alla, juurte vahele, vooderdades tulevase pesa jaoks õõne sambla ja taimetükikestega. Kõige meelsamini kasutatakse ära juba valmisolevad pesakohad, nagu mahajäetud hiire- ja linnupesad. Pole sugugi üllatav, et lindude pesakasti on asustanud hoopis kimalasepere. Nii jääb ju suur pesaehitamise ja vooderdamise vaev üldse ära ja kimalane saab täielikult pühenduda pere rajamisele.

Mitte iga kimalane ei talu inimese lähedust, kuid mõned neist siiski lepivad sellega. Eriti inimsõbralikud on talu- ja põldkimalane, kelle pesi võib sageli leida hoonete seintest ja pööningutelt. Nad eelistavad maapinnast kõrgemal asuvaid kohti, näiteks puutüvedes olevaid õõnsusi. Kivikimalane, kes tavaliselt elab pinnases, võib pesa ehitada ka vundamendi sisse, kuuridesse, põhukuhjadesse ja on juhtunud, et isegi lillepoti alla. Ka maa- ja karukimalane ei karda inimeste lähedust. Nagu näha, pole kimalased pesa asukoha suhtes sugugi nii rangelt valivad.

Meie punasesse raamatusse on kantud 8 liiki kimalasi. 17 liiki on kaitstud “Kaitstavate loodusobjektide seadusega” ja nad kuuluvad III kategooriasse. Et kaitsta, peab neid tundma. Loodame, et käesolev Eesti Looduse number on teile ses osas abiks.


Joonistas Ene Aomets