Eesti Lepidopteroloogide Selts loodud

Urmas Jürivete

 

5. veebruaril 1999 kinnitati Tallinna äriregistris Eesti Lepidopteroloogide Selts. Uus mittetulundusühing on liblikatest huvituvate, neid kollektsioneerivate või uurivate füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.

Seltsi asutamiskoosolekul 29. septembril 1998 osales 21 inimest, neist 16 Eesti Vabariigist ja 5 Soome Vabariigist. Praeguseks on liikmeskond kasvanud 27-ni, neist 5 on kutselised bioloogid-lepidopteroloogid, ülejäänud aga kogenud harrastajad, kellest mitmel bioloogi haridus. Seltsi eesmärk on ühendada liblikatest huvituvaid inimesi ja edendada nendevahelist koostööd fauna uurimisel ning looduse mitmekesisuse säilitamisel.

Seltsi liikmeks astumisel ei ole vanuselist ega hariduslikku piirangut, kõik huvilised on oodatud.

Eesti Lepidopteroloogide Seltsi aadress on Nurmiku tee 34, 12013 Tallinn, tel: 250/15 545, 250/65 767, fax: 2/6 463 150, e-mail: aleksandr@ltnet.ee.