Suurvesi

Priit Zingel


Suurvesi on üks kevade kõrghetki. Midagi ülevat aimub jäävangist vabanenud jõgede tormamises kauge sihtmärgi poole. Raske on ettegi kujutada, kust pärineb kõik see vesi. Rabadest ja niitudelt, metsadest ja luhtadelt. Ega ilmaasjata ütle muistne indiaani kõnekäänd: “Vete eest midagi varjata on raskem, kui tuulele valetada.”


Autori foto