2009/6   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
raamatud EL 2009/6
Prnumaa 1

Loodus, aeg, inimene. Peatoimetaja Aldur Vunk. Eesti entsklopeediakirjastus, 2008. 476 lk.

Prnumaa akadeemiline kirjeldamine sai alguse valgustusajastul ja judis esimese koguteoseni 1930. aastal. Kmnete autorite histna valminud raamat sisaldab mitmesuguseid ldandmeid maakonna geograafiliste iserasuste kohta ja tpsemalt ala geoloogiast, hdrograafiast, soodest ja kliimast, elustikust taime, seene ja loomarhmade kaupa, parkidest ja arboreetumitest, kivististest ja metsloomade taastuskeskusest. Viimane suurem jaotus ksitleb inimest, prnakate antropoloogilisi iserasusi ning rahvastiku arengut viimasel kahel sajandil. Ei puudu ka isiku- ja kohanimeregister. Klbab kll teiste maakondlike koguteoste krvale riiulisse panna.28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012