2009/6   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
raamatud EL 2009/6
uespe

Britta Brgge, Matz Glantz, Klas Sandell. Toimetanud ja Eesti oludele kohandanud Kristel Vilbaste. Kirjastus Ilo, 264 lk.

Raamat ksitleb uekeskkonna, loodus- ja kultuurmaastike ning vahetute ueelamuste rakendamist pedagoogilise meetodina. Raamat ilmus esimest korda kmme aastat tagasi rootsi keeles ning seda on hiljem mitme tiendatud trkina uuesti avaldatud. Raamatu kljeveergudel on toodud hulk tpsemaid soovitusi mngudeks ja tegevusteks, mida viks kasutada kooli vi lasteaia ppets vi vaba aja sisustamisel, neid saab vastavalt eale vi olukorrale sobitada. Suur osa raamatust pakub uesppe vimalusi eri olukordades: mitmesugused maastikud, laiad laaned, sinavad veed, rannikud, mestikud, asulad jne. Siit saab teavet keskkonnapedagoogika ldksimuste kohta, uesppe kavandamisest ja ueelu uuringutest. Ei puudu ka registrid. Vrt ksiraamat kikidele petajatele, aga ka teistele uesppe huvilistele.28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012