06/2002   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EUROOPA HARULDUSED EL 06/2002
Hink

Vike hink ei paku tnduslikku huvi, seeprast puuduvad ka vga tpsed andmed tema leviku kohta. Aga et ta on kogu Euroopas levinud hajusalt, siis hoitakse tal silma peal. Eestis on hink kantud punasesse raamatusse mratlemata staatusega liigina.


Hink (Cobitis taenia) kuulub karpkalaliste seltsi (Cypriniformes) hinklaste sugukonda (Cobitidae). Meil on selle sugukonna suurim esindaja vingerjas, kellest oli juttu Eesti Looduse selle aasta jaanuarinumbris (lk. 38).

Kuidas teda ra tunda? Hingul on kll omanimelisele sugukonnale iseloomulik suhteliselt pikk sale keha ja poisetega mbritsetud suu, ent ta jb vingerjale tublisti alla nii suuruselt (pikkus harva le 12 cm) kui ka poisete arvult (kolm paari). Poised on sna lhikesed, ks paar suu nurkades, kaks paari ninamiku tipul. Hingu thtsaim liigiomane tunnus on kummagi silma all paiknev liikuv kahetipuline oga, mis muutub hsti tuntavaks srmega tagant ettepoole tmmates.

Hingu keha katavad vga vikesed (luubiga nhtavad) soomused. Isastel on rinnauime teine kiir jmenenud ja uime sisekljel nahapaksend. Kahvatukollase (liivakarva) keha klgedel on rida (1018) tumepruune laike, helehallil selja- ja sabauimel aga tumedate tppide ristiread. Teised uimed on kollakad.

Levila on hingul vingerja omast palju laiem: see ulatub Portugalist Luna-Rootsi ja Luna-Soomeni, ida poole koos Siberi alamliigiga (Cobitis taenia sibirica) Aasia mandri servani, haarates ka Sahhalini ja Jaapani saared. Eestis elab hink paarikmnes aeglase vooluga jes ja ojas ning ligemale kolmekmnes jrves, teda vib leida ka magestunud merelahtedes. Saare- ja Hiiumaal nib hink seniseil andmeil puuduvat.

See kala eelistab selget vett, liivast vi savist phja. Ta peitub veetaimede vahele, puurontide alla vi uuristub phja, jttes ainult pea vlja. Talvitub sgavamates kohtades.

Elukik. Eestis saavad emashingud sugukpseks tavaliselt 34-aastaselt, mil nende kogupikkus (ninamiku tipust sabauime lpuni) knib 79 sentimeetrini. Isased hakkavad kudema aasta nooremalt (68 cm pikkuselt). Kudemine algab harilikult juuni esimesel poolel, kui vee temperatuur on 1618 C, ja lpeb juulis. Koelmuks sobivad madala veega (0,30,8 m) taimestikurikkad kohad. Kahvatukollased 1,21,5 millimeetrise lbimduga marjaterad lastakse veetaimedele kas korraga vi kahe portsjonina. Kokku koeb hink he pulmaperioodi jooksul kuni 3000 marjatera, suhteline viljakus (marjaterade arv kehakaalu he grammi kohta) 150200.

Mari inkubeerub suviselt soojas vees enamasti vaid 24 peva. Koorunult on vastsed 56 mm pikad, vlislpustega. Algul lebavad nad mne peva phjas ning hakkavad siis prast kosumist toitu otsima. Teiste meie kaladega vrreldes on hingu vastseiga pikk, maimuks moondub ta alles hilissgisel vi isegi talvel.

Kasvab hink pris aeglaselt: aastaselt on ta meil tavaliselt 4,75,8 cm pikkune ja 0,51 g raskune, kolmeaastastelt 910 cm ja 46 g, viieaastaselt 1112 cm ja 811 g. Erandjuhul vivat hink olla paari sentimeetri vrra pikem ja kaaluda kuni 60 grammi. Nagu enamikule kaladest tpiline, kasvavad emashingud isastest kiiremini ja elavad neist kauem.

Toitub see kala vastse- ja maimueas peamiselt vetikatest ja phja lhedusse hoiduvatest zooplankteritest, suuremate jud kib le ka putukavastsetest ja muust phjaloomastikust; mens on veel oluline detriit surnud organismide osakesteks lagunenud jnused veekogus. Akvaariumis kohaneb hink hsti kuivtoiduga.

Tnduslikku thtsust hingul pole. Harrastuskalastajad kasutavad teda mnikord elussdana. Hinku on vrdlemisi lihtne pidada akvaariumis. Teda on kasutatud ka katseloomana.


Ervin Pihu (1930) on ihtoloog. Lpetanud 1955. aastal Tartu likooli bioloog-zooloogina ning ttanud sellest ajast zooloogia ja botaanika instituudis, sealjuures 1961. aastast Vrtsjrve limnoloogiajaamas. ks peamisi uurimisvaldkondi on olnud kalade bioloogia: kasvutempo, sigimine, toitumine, arvukusdnaamika ja selle reguleerimine.Ervin Pihu
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012