3/2011siit metsast
Eestis soovitakse suurendada raiemahtu 1215 miljoni kuupmeetrini aastas

Eesti metsa- ja puidutstuse liidu juhatus, RMK esindajad ja Eesti Energia ning Narva Elektrijaamade esindajad pidasid 10. augustil kohtumise, kus leiti, et tuleb prata rohkem thelepanu jtkusuutlikule metsakasutusele. Koosolekul vahetasid osalejad teavet puidu kasutusmahu kohta valdkonniti, vaagisid olukorda praegu ning potentsiaali tulevikus.
Puit on taastuv loodusvara ning Eesti on seadnud sihiks suurendada aastaks 2020 taastuvate energiaallikate osakaalu 25%-ni kogu energiatarbimisest. Eesti Energia kinnitas, et taastuvenergia tootmismahu suurenemise tttu suureneb nudlus biomassi jrele. Osalejate arvates on kasvava nudluse oludes vaja saavutada metsanduse arengukavas planeeritud kestlikud raiemahud (1215 miljonit m3/a) ja viia ellu metsanduse arengukava aastani 2020. Tuleb suurendada metsade tootlikkust, mis vimaldab kasutada puitu kikides tarbimisvaldkondades, sealhulgas tstuslikul otstarbel ja energeetikas.
Suurema metsa kasutusmahu juures tekib ka rohkem madalakvaliteedilist puitu ja raiejtmeid, mida saab kasutada energia tootmiseks. Metsanduse arengukavas planeeritud metsakasutuse maht vimaldab toota meie metsa- ja puidutstussektoris rohkem lisandvrtust, tsta eksporti ning suurendab ka metsa- ja puidusektori tkohtade arvu, kommenteeris Eesti metsa- ja puidutstuse liidu tegevjuht Ott Otsmann.EMPL

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet