4/2012

Ajalugu
Roomas toimus RO metsanduskomitee istung

24.28. septembril toimus Roomas RO toidu- ja pllumajandusorganisatsiooni 21. metsanduskomitee istung ja peeti maailma
metsandalat.

RO toidu- ja pllumajandusorganisatsiooni 21. metsanduskomitee istung (Committee on Forestry, COFO) toimus tavapraselt Roomas. htlasi oli samal ajal Itaalias jrjekorras kolmas maailma metsandal. Metsandala motoks oli Metsad: inimarengu roheline rada (Forests: a green pathway for human development).
Maailma liidrid leppisid Rio+20 kohtumisel kesoleva aasta juunis kokku, et metsadel on ka edaspidi oluline roll mitmete sstva arengu eesmrkide titmisel. Selleks, et seda rolli paremini tita, keskendus COFO sel korral Rio+20 eesmrkide titmisele ja pdis kaardistada thtsamate teemade valdkonnad, kus metsandusel on oluline panus. Sellisteks vtmeteemadeks on ldistatult:
metsanduse ja keskkonna ning maakasutuspoliitikate integreerimine;
metsad, puud ja inimesed koos elavas maastikus; vti maaelu arenguks;
jtkusuutliku metsamajanduse finantsbaasi laiendamine;
teadmistephiste otsuste langetamiseks parema taustainfo kogumine.
Sstva arengu eesmrkide titmiseks julgustati FAO liikmesriike propageerima metsa ja sellest saadavate hvede kasutamist ning integreerima metsakasutuse eesmrke teistesse riiklikesse poliitikatesse. FAO lesandeks ji otsida vimalusi metsanduse rolli ja panuse tugevdamiseks rohelisele majandusele leminekul. Tiendavalt rhutati metsade tulekaitse eesmrkide seostamise vajadust teiste poliitikatega.
COFO-l tutvustati jrjekordset levaadet maailma metsade seisundist. levaadet koostatakse aastast 1995, ldjuhul iga kahe aasta jrel ning seekordne oli jrjekorras juba kmnes. Kui varasemalt on olnud tegemist sisuliste levaadetega, siis sel korral keskenduti pigem ajaloosndmuste arengutele ning metsanduse rollile moodsa maailma tekkes.
Ajal, mil inimkond otsib vimalusi rohelisema majanduse poole liikumiseks, muutub ha ilmsemaks asjaolu, et metsad, metsandus ja puidukasutus peab selles ha suuremat osakaalu omama. levaates kirjeldatakse ilmekalt metsade rolli inimkonna arengutes, leitakse tugevaid seoseid sotsiaalsete ja majanduslike arengute ja metsakasutuse intensiivsuse vahel. Mida suurem on olnud majanduslangus, seda enam on ilmnenud ka metsade vrkasutamist.
Tulevikku vaadates soovitab FAO investeerida metsastamise suurendamist tagavatesse tegevustesse ja metsade poolt pakutavatesse kossteemide teenustesse. Leitakse, et toetamist vajavad eelkige vikse ja keskmise suurusega metsandusettevtted, samuti soolise vrdiguslikkuse tagamine metsanduses. ha olulisemaks muutub puidu ja puidujtmete kasutamine energeetikas ning metsade kasutamises positiivse mju selgitamine laiemale avalikkusele.
Kolmandat korda toimus koos COFO-ga maailma metsandal. FAO poolt toetatud algatuse raames korraldati mitmeid kohtumisi ja peeti ridamisi ettekandeid. Metsandala eesmrgiks on tutvustada metsanduse olulisust kogu hiskonnale, mistttu keskendus seekordne snum metsanduse rollile rohelises majanduses.Marku Lamp, keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: