2/2007

siit metsast
Muutus metsatehingutest teatamise kord

Kuna aasta alguses justus uus metsaseadus, on muutunud ka metsamaterjali ning raieigusega seotud tehingutest teatamise kord. Sellest aastast alates tuleb neist teatada otse maksu- ja tolliametile. Varem pidid metsaga tegelevad rihingud teatama metsamaterjali vi raieiguse hankimisest maksuhaldurile ja mgist asukohajrgsele keskkonnateenistusele. Tnavu peavad maksu- ja tolliametile vastava teatise esitama kik juriidilised ja fsilised isikud, kes on mnud vi ostnud metsamaterjali vi raieigust.
Metsamaterjali all mistetakse igasugust ttlemata mar(palk)materjali, sltumata pikkusest, jmedusest ja kogusest, tles RMK juhatuse liige Raivo Vlli. Kll aga ei puuduta teatamise kohustus tdeldud puitu lhutud kttepuid, puidugraanuleid, prusse-laudu ja muud srast.
Teatis esitatakse kvartali jooksul sooritatud mgi- vi ostutehingute kohta kvartalile jrgneva kuu alguses. Teisisnu tuleb teatis esitada 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ja 10. oktoobriks. Teatise vib esitada nii paberil kui ka Internetis e-maksuameti kaudu.RMK

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: