2/2007

siit metsast
Metsateatist saab esitada elektrooniliselt

Selleks et metsaomanikke paremini teenindada, on metsakaitseja metsauuenduskeskus sstva metsanduse seire infossteemi (SMSI) projekti raames ja keskkonnaministeeriumi toel kivitanud infossteemide andmevahetuskihis (X-tees) uue teenuse e-metsateatise. Enam ei pea metsaomanik tingimata isiklikult prduma piirkondliku keskkonnateenistuse spetsialisti poole. Metsateatise vormi saab tita Internetis ja see edastatakse vajalikule ametnikule. Esialgu saadetakse vastus metsateatise esitajale posti teel. Keskkonnateenistus kontrollib kavandatud raie tegemise vimalikkust. Siis tagastab ta esitajale raiet lubava vi raiet keelava mrkega metsateatise koopia 15 tpeva jooksul, arvates nuetekohase metsateatise saamisest. Teatis tagastatakse kas allkirja vastu, posti teel thtkirjaga metsateatises mrgitud aadressil vi elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult digitaalallkirja seaduse jrgi.
Praegu on e-metsateatise esitamisel siiski mned piirangud. Nimelt peab esitaja olema fsilisest isikust metsaomanik. htlasi peab tal kindlasti olema metsamajanduskava, mille andmed on metsaregistris. Kolmandaks saab teatist esitada kogu eraldise kohta. Jrgmiste etappidena kivitub e-metsateatis juriidilistele isikutele ja kindlasti lisandub vimalus ise teatise t ala kaardile joonistada. E-metsateatise esitamiseks tuleb siseneda portaali: X-tee teenused kodanikule, mis asub veebiaadressil: http://x-tee.riik.ee/portaal/ (juurdepsu viide portaalis www.eesti.ee).Eesti Mets

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: