2/2009

siit metsast
Algas uue metsanduse arengukava koostamin

Keskkonnaministeeriumis keskkonnaministri moodustatud komisjon kogunes 20. mail eesmrgiga alustada Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 koostamist.
Metsanduse arengukava koostamise kigus hinnatakse metsanduses toimunut, kavandatakse metsade kasutamise vimalusi, seatakse konkreetsed eesmrgid ning planeeritakse tegevusi eesmrkide saavutamiseks, tles keskkonnaministeeriumi looduskaitse ja metsanduse asekantsleri kt Andres Talijrv, kes on htlasi arengukava koostamise komisjoni esimees. Metsanduse arengukava koostamise nue tuleneb metsaseadusest ja sstva arengu seadusest. Riigikogus 2002. aastal heaks kiidetud ja kuni 2010. aastani kehtiv metsanduse arengukava on aidanud lahendada mitmeid olulisi probleeme. Oluliselt on thustunud metsade kaitse ja riigi metsanduse korraldus, praktiliselt olematuks on muutunud metsavargused ja muu illegaalne tegevus metsades, mrkis Talijrv. Arengukava phieesmrk on saavutada metsade hea tootlikkus ja elujulisus ning mitmekesine ja thus kasutamine ning tulemuslik kaitse. Metsanduse arengukava koostamine on avalik, seda koordineerib keskkonnaministeerium. Koostamisse on kaasatud mitmed riigiasutused ja ettevtted, paljude huvigruppide esindajad ja eksperdid. Uus kava koostatakse aastateks 2011 2020. Arengukava eelnu esitatakse vabariigi valitsusele 2010. aasta septembris. Vaata lisaks metsanduse arengukava 20112020 kohta vrgukljelt: www. envir.ee/1095033.KESKKONNAMINISTEERIUM

Loe kommentaare (1)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: