2/2009

siit metsast
Toetused Natura 2000 alal asuva erametsamaa eest

82 miljonit krooni Juba teist aastat said metsaomanikud Erametsakeskuse kaudu toetust Natura 2000 alal asuva erametsamaa eest, tnavu knib jagamisele minev summa 82 miljoni kroonini. Koos teiste eurotoetustega saavad erametsaomanikud taotleda kokku le 100 miljoni krooni.
Erametsakeskus vttis taotlusi vastu 21. maini. Hilinenud taotlusi sai esitada 15. juunini, kuid nende puhul vhendatakse toetuse summat 1% vrra iga hilinenud tpeva kohta.
Erametsakeskus on Natura metsatoetusteks saanud le 700 taotluse, tles Erametsakeskuse juhatuse liige Eve Rebane. Mullu esitati kokku 1900 taotlust, seni on neist rahuldatud 1108 kogusummas 13,5 miljonit krooni.
2008. aastal vttis Erametsakeskus Natura erametsamaa toetusetaotlusi vastu esimest korda. Toetust taotleti ligi 30 miljoni krooni ulatuses ja seda 28 000 hektarile piirangu- ja sihtkaitsevndis asuvale metsamaale.
Seni suurim hele taotlejale mratud toetussumma on 193 052 krooni. Keskmine toetus jb 12 255 krooni piiresse. Toetust sai erametsaomanik taotleda vhemalt 0,3 ha suuruse metsaala kohta, mis on kantud keskkonnaregistrisse ning asub Natura 2000 hoiualal, sihtkaitse- vi piiranguvndis.KESKKONNAMINISTEERIUM

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: