3/2006

Siit Metsast
Kaitsealuste liikide elupaiku ei tohi hirida

Keskkonnainspektsiooni Vrumaa osakonna Valga broo inspektorid kontrollisid septembrikuus maakonnas leiduvate kaitsealuste liikide psielupaiku. Rikkumisi ei ole senini avastatud. Keskkonnainspektsiooni Valga broo juhataja Rein Laut nentis, et kaitsealuste liikide psielupaiku leidub kikjal maakonnas. Psielupaigad on metsisele, must-toonekurele, suur-konnakotkale jne.
Enamasti asuvad psielupaigad riigimetsa maadel. Kaitsealune territoorium jaguneb kaitsekorra eripra ja majandustegevuse piiramise astme jrgi sihtkaitsevndiks ja piiranguvndiks. Sihtkaitsevndis vivad inimesed viibida, korjata marju ja seeni juba alates 1. juulist, 1. septembrist kuni 31. jaanuarini tohib pidada ka jahti. Samal ajavahemikul vib siin keskkonnateenistuse igakordsel loal harvendada puistu teist rinnet, jrelkasvu ja alusmetsa, piiranguvndis teha lageraiet hektarisuuruste kitsaste lankidena ja turberaiet kuni kahe hektari suurusel langil. Seejuures peab jlgima, et lankide vahekaugus jks vhemalt 100 meetrit. Psielupaika jvatel teedel ja radadel on lubatud liigelda sidukitega. Vljaspool teid ja radu liikuda ei vi.
Seadus stestab karistused kaitsealuste liikide psielupaikade hvitamise ja kahjustamise eest. Niteks 1. kategooria kaitsealuste liikide, nagu kotkalised vi must-toonekurg, psielupaiga hvitamise eest on ette nhtud 150 000 krooni keskkonnakahju hvitist, kahjustamise korral on hvituse mr 50 000 krooni. Kui hvitatakse 2. kategooria kaitsealuse liigi, niteks eremiitputuka vi mnnisinelase psielupaik, tuleb hvitada keskkonnakahju 50 000 krooni ulatuses.VALGAMAALANE

Loe kommentaare (1)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: