4/2012UUDISED
VALGETHE IV KLASSI TEENETEMRGIGA AUTASUSTATUD

Kauaaegne metsalem Jaan Anni

Jaan Anni koolitee algas Vooremaal tollases Leedime 7-klassilises algkoolis.Siis said alguse ka esimesed
kokkupuuted metsatde ja metsandusega. Isa asus prast Siberi vangilaagrist vabanemist tle Halliku
metskonnas. Jaan aitas isal taimeaeda hooldada ja valgustusraieid teha.
1957. aastal lks Jaan Anni ppima Luuale. 1961. aastal, paar kuud prast tehnikumi lpetamist, ttas ta meistrina Plula metskonnas. Jrgnesid kolm
sjaveaastat. Punaarmeest naastes asus Jaan 1965. aastal tle Avinurme abimetsalemana.Avinurmes ttamise aega mahuvad ka pingud EPA kaugppes.
1973. aasta sgisel viidi Jaan le Vaimastvere metskonna metsalemaks. Seal ongi Jaan kulutanud enamiku oma energiast. Metskonnale kuulus taimeaed:
ligi miljon taime. Sageli tuli korraldada ka ehitustid. Enamasti tuli aastas korda teha ks metsavahikordon, kuhu tavaliselt kuulusid elamu, laut, saun, kelder. Aga metsavahikohti oli metskonnas tervelt kaksteist.
Laiuse metskonna praegune ttajaskond
on Jaan Anni hinnangul noor ja teotahteline. Valitsevad usalduslikud suhted, ausus ja hea meeskonnat vaim.Annide peres on les kasvatatud kaks poega. ks neist peab praegu sjavelase
ametit, teine tegutseb puidutstuse vallas.

Priit KaskKodumaise metsanduse arendaja Kalle Karoles

Kalle Karolese haridustee on kulgenud Tartus. Alustanud kooliteed11. 8-klassilises koolis,
jtkas ta pinguid Tartu I keskkoolis. Selle 1971. aastal lpetanud, asus ta EPA-s ppima metsamajandust.Huvi teaduse vastu avaldus juba likoolipevil, kui ta vttis agaralt osa lipilaste teadusliku hingu tst. Tol ajal huvitus Kalle tsiselt ornitoloogiast ning tema diplomit teema oli Salumetsade linnustiku
koloogia.
Tmeheteed alustas ta 1975. aastal rajoonidevahelise vaneminsener-metsapatoloogina,
algul Kaarepere metsakatsejaamas, hiljem Jgeva metsamajandis. 1981. aastal asus ta tle Eesti metsainstituudi metsakaitse laboratooriumis, kus tema valdkonnaks oli ftopatoloogia. Selle kohta kaitses ta 1987. aastal kandidaadivitekirja. Alates 1985. aastast ttas ta Eesti peametsapatoloogina ja hiljem Eesti riikliku metsakaitseteenistuse juhatajana, jtkates samal ajal ka teadustd Eesti metsainstituudis. 1992. aastal mrati Kalle Karoles Eesti metsainstituudi direktoriks. Alates 1996. aasta
sgisest, kui loodi keskkonnaministeeriumi metsakaitse- ja metsauuenduskeskus, kuni praeguseni on ta ttanud selle valitsusasutuse direktori ametipostil. Peale selle on ta alates 1993. aastast olnud Eesti pllumajanduslikooli dotsent.
Kalle Karoles oli paarikmne aasta eest ks rahvusvahelise metsaseireprogrammi algatajaid Eestis ning praegu selle programmi rahvusliku keskuse juht. Omaette tegevusvaldkond on olnud metsapoliitika.
Ta on jrjekindlalt tutvustanud Eesti metsandust rahvusvahelistel foorumitel ja edendanud rahvusvahelisi metsandussidemeid. htlasi on ta aktiivselt osalenud metsanduse arengukavade ja metsaseaduste vljattamisel. Tema sulest
on ilmunud hulgaliselt publikatsioone. Peale tde ftopatoloogia ja metsakaitse vallas on ta avaldanud rohkesti kirjutisi, mis ksitlevad metsapoliitikat,
metsade sstvat majandamist, kaitset ja seiret ning teisi probleeme.

Endla Asi, Heino unap

15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet