Võistlus "Teadus algab küsimisest "

Kai Pata


TÜ bioloogia didaktika magistrant, MIKSIKEse loodusainete projektijuht.

Miks puutüved on ümmargused, aga mitte kandilised? Miks on kasekoorel mustad triibud? Miks on inimesel vaja varbaid? Neile ja veel kahekümnele laste esitatud küsimusele püüdsid MIKSIKEse Õpilasvabriku võistlusel vastuseid leida nii eesti- kui venekeelsete põhikoolide õpilased.

Võistluse korraldas internetis asuv MIKSIKEse õppekeskkond ja ka laste töid oodati arvutis vormistatuna. Seega oli küsimustele vastuste otsimisel veel teinegi eesmärk: siduda loodus- ja arvutiõpetus.

Võistluse kokkuvõte tehti jaanuarikuus. Töid saabus 188 lapselt ja kõiki neid saab näha MIKSIKEse Õpilasvabriku internetileheküljel http://vabrik.ee .Töid hindasid bioloogid Illar Leuhin ja Georg Aher, Rainer Kerge ajakirjast Eesti Loodus ning Aimur Liiva SA Tiigrihüppest. Auhinnad parimatele vastajatele panid välja ajakiri Eesti Loodus, Raamatukaubamaja, Tietopuhelin ja MIKSIKE.

Peaauhinna - mobiiltelefoni - vääriliseks tunnistati Tartu Kommertsgümnaasiumi 9. kl.õpilase Timo Uustali sisukas töö, mille tehniline lahendus andis välja korraliku internetilehekülje mõõdu. Eesti Looduse aastatellimuse võitis Ramsi Lasteaed-Algkooli 3. kl.õpilane Kadi Külasalu. Kadi oli võistluse ideed kõige paremini tabanud: ta ei otsinud selgitusi mitte ainult raamatutest, vaid mõtles ka omalt poolt välja toredaid katseid oma väidete tõestuseks.

Raamatud, Eesti Looduse venekeelsed numbrid ja MIKSIKEse kruusid said Inna Krasinskaja, Deniss Glazistov ja Ksenja Karakavenko Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 3. ja 4. kl., Liis Paavel Palamuse O. Lutsu Gümnaasiumi 2. kl.,Heli Pirk ja Mariel Kõrgemägi Haapsalu Gümnaasiumi 6. kl., Fred Peetersoo Saaremaa Ühisgümnaasiumi 1. kl., Artur Pata Miina Härma nim. Gümnaasiumi 1. kl., Tambet Leopard Pühajärve Põhikooli 4. kl. ja Triin Pakkonen Suure-Jaani Gümnaasiumi 5. kl.

Äramärkimist leidsid veel 20 lapse tööd.

Enamik osalejaist, kellele MIKSIKEse Õpilasvabriku tegemised juba tuttavad, said võistlusest teada interneti vahendusel, mitu kooli avastasid selle Eesti Looduse 1999.a. septembrinumbrist.

Oru Põhikooli õpetaja Kaisa Koppel, kes osales võistlusel kooli loodusringi lastega, oli varem arvutiga vähe kokku puutunud. Võistlustööde arvutis vormistamine andis aga kindlust juurde. "Kindlasti võtame osa ka järgmisest MIKSIKEse Õpilasvabriku keskkonnateemalisest võistlusest," arvas õpetaja.

Türi õpetaja Meeli Savolainen, kelle õpilased löövad võistlusel kaasa juba teist aastat, kirjutab: "Konkursil osalemises ei olnud õpilasi üldse vaja veenda. Kui eelmisel aastal tutvustasin õpilastele MIKSIKEse konkursi teemasid, siis sel õppeaastal tulid nad juba ise küsima, kas samalaadset konkurssi tulemas ei ole."

Õpetajate arvates annavad sellised konkursid loodusainete õppimisele palju juurde. Õpilased uurivad teemasid iseseisvalt ja saavad teada palju sellist, millele nad muidu ei mõtlekski. Teiste õpilaste konkursitööde lugemine annab võimaluse arutleda, mida oma uurimuses oleks võinud teisiti teha. Uurimistöö käigus omandavad õpilased teatmeteoste ja interneti kasutamise oskusi. Paberil sünnib vaid esialgne kavand, põhitöö tehakse arvutiga kooli arvutiklassis.

MIKSIKEse talvised looduseteemalised võistlused õpilastele on muutumas traditsiooniks, millele ajakirja Eesti Loodus toetus palju kaasa on aidanud. Loodame, et loodushuvilistel õpilastel ja neid juhendanud õpetajatel jätkub osalemisindu ka edaspidi.

Kadi Külasalu uurimistöö teemal "Miks on kase valgel koorel mustad triibud?"

Selleks, et kasepuu saaks hingata, on tema valgel koorel mustad triibud. Neid kutsutakse lõvedeks ja nende kaudu puu hingab.

Katse nr.1

Võta kaks koorega kaetud puulaastu või jämedat halgu - üks kasepuust, teine mõnest teisest lehtpuust! Tilguta mõlemale vett! Mõne aja möödudes märkad, et kasepuul on koore peal vesi alles, aga teisel puul on vesi imbunud koore sisse. Selgub, et kase koor on tihe ja ei lase vett läbi.

Katse nr.2

Nüüd võta tükk kasetohtu ja tilguta selle sisemisele küljele vett. Mõne aja pärast on vesi koorealusele pinnale pisut laiali valgunud, kuid tohu välimine külg on endiselt kuiv. Selgub, et vesi ei saanud läbi koore välja imbuda.

Katse nr.3

Võta tükk kasetohtu. Üks tilk vett tilguta triibukese kohale, teine valgele pinnale. Mõne aja pärast on valgel pinnal olev tilk ikka sama suur, triibukese kohal aga pisut vähenenud. Triibukese koht pole nii vettpidav kui koore valge pind.