2006/3   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2006/3
Kuidas suhtub Eesti keskkonnahenduste koda (EKO) Saaremaa psihenduse rajamisse?

EKO esindajad kohtusid 1. mrtsil majandus- ja kommunikatsiooniministri Edgar Savisaare jt. ministeeriumi ametnikega, et arutada Saaremaa psihendust. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tutvustas EKO-le vabariigi valitsuses kavandatavat edasise tegevuse alusdokumenti. Siht on uuesti kaaluda kiki Saaremaa ja mandri vahelise liiklushenduse (sild, tunnel ja praamihendus) aspekte, nagu keskkond, tasuvus, rahastusskeemid, sotsiaalsed ksimused.

Savisaar tdes, et roheliste arvamus on vga oluline otsustamaks, kas sillaehitusel on perspektiivi vi mitte. Taani kogemustele toetudes suhtus minister teatud skepsisega praegu pakutud hindadesse ja arvas, et peale koloogiliste riskide tuleb vlja ttada arvamus vimalike finantsriskide kohta. Savisaar tdes, et roheliste arvamus on vga oluline otsustamaks, kas sillaehitusel on perspektiivi vi mitte. Taani kogemustele toetudes suhtus minister teatud skepsisega praegu pakutud hindadesse ja arvas, et peale koloogiliste riskide tuleb vlja ttada arvamus vimalike finantsriskide kohta.

EKO pooldab vimalike kaasuste phjalikku analsi. Psihenduse le tuleks algatada laiema kla- ning kandepinnaga debatt, tutvustada kavandatava henduse positiivseid ja negatiivseid klgi Saaremaa rahvale. Samas ei ole ige hutada hiskonnas liigset optimismi psihenduse suhtes enne sisuliste probleemide lplikku lahendamist.

EKO arvates ei ole selge, milleks psihendust rajada soovitakse: puuduvad realistlikud tasuvusuuringud, pole selge rahastamisskeem ning sotsiaal-majanduslikud mjud. Kui psihenduse loomine on vhemalt kolm miljardit krooni maksev samm regionaalpoliitikas, siis kas pole otstarbekas kaaluda ka teisi meetmeid, mida sama rahasummaga on vimalik ellu viia?

EKO esindajaid teeb murelikuks info, mille jrgi peetakse lbirkimisi kaasamaks ehitatav Saaremaa sadam ning planeeritav tunnel vi sild leeuroopalisse transpordivrgustikku TEN. Enne sadama rajamist anti selgelt mista, et sadam ei ole osa suuremast leeuroopalisest transpordiskeemist ning tegeleb vaid reisijateveoga.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister tegi ettepaneku kaasata EKO esindaja vabariigi valitsuse Saaremaa psihenduse komisjoni. EKO otsustas komisjoni saata Mari Jssi. htlasi tegi EKO ettepaneku korraldada korrapraseid kohtumisi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, et arutada hiseid huvipakkuvaid teemasid.Andres Kalamees, Eesti ornitoloogiahingu juhatuse esimees, EKO koordinaator
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet