2006/3   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2006/3
Millega tegeleb Nabala keskkonnakaitse hing?

2005 novembris kogunesid Lokuti klas Saku valla klavanemad ja klade esindajad. Kohal oli ka Kohila, Kose ja Kiili valla inimesi. Kuueteistkmne kla ja hingu eestvttel asutati MT Nabala keskkonnakaitse hing, mille eesmrk on silitada ja kaitsta Nabala paelademe piirkonnas ning Kohila karstialal terviklikku elu- ja looduskeskkonda, prandkultuurimaastikke ning miljvrtuslikke paiku.

Esindades kohalike elanike ja keskkonna huve, on hing vastukaaluks ettevtjate huvidele. Neme endal lesannet abistada kohalikke elanikke ettevtjatega suhtlemisel ja vastupidi. Sel viisil suheldes saavutame usutavasti kokkulepped, mis on kigile sobivad.

hing on osalenud O Merko Kaevandused ja keskkonnaministeeriumi korraldatud aruteludel. Oleme vlja elnud seisukoha, et enne kui asuda uurima kaevandamisvimalusi Nabala paelademel, tuleb kogu alal teha ldine terviklik keskkonnauuring. Uuring peab selgitama, millised mjud kaasneksid kaevandamisega ja kas saadav kasu kaalub les loodusele tekitatava kahju.

Ka mberkaudsed vallad on huvitatud ldisest keskkonnauuringust. Enne uuringu lpptulemuste selgumist ei saa taotleda kaevelubasid. Prast uuringu tulemuste avalikustamist saavad vallad otsustada, kas ja mil moel jtkata kaevelubade menetlemist. Ettevalmistustd juba kivad ja uuringut alustatakse sel aastal.

Peale selle on hing korraldanud mberkaudsetes klades mitu teaberitust, et selgitada ettevtjate plaane, hingu tegevust ja omavalitsuse seisukohti. Edaspidi jtkame kindlasti aktiivset suhtlemist omavalitsuste, ettevtjate, keskkonnaministeeriumi ja teadlastega. Tnavu kavatseme kokku kutsuda konverentsi, et ksitleda loodusvarade kasutamist ja eelkige kaevandamist kigi osaliste vaatenurgast.

Vabas vormis sooviavalduse astuda hingu liikmeks vivad saata kik huvilised, kellele teema on sdamelhedane ja kes soovivad anda oma panuse. hingu telefon on 5028 730 ja e-posti aadress nabala@sakuvald.ee.Mihkel Pukk, Nabala keskkonnakaitse hing
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet