1/2011

Sealt metsast
Peeti RO metsandusfoorumit

RO heksas metsandusfoorum peeti 24. jaanuarist 4. veebruarini New Yorgis. Foorumil heaks kiidetud ministrite deklaratsioonis rhutatakse metsade suurt rolli planeedi keskkonna hoius ja inimeste heaolu tagajana.
Tervitati rahvusvahelise metsa-aasta algust kui vimalust arendada sel alal teadlikkust ja edendada kestlikku metsamajandust. Toonitati metsade thtsat osa inimeste heaolu tagajana, sest metsast saab mitmekesiseid saadusi ja tal on mitu otstarvet; hinnanguliselt 20% maailma elanikkonnast sltub metsast.
Metsad katavad kolmandiku planeedi maismaast ligikaudu neli miljardit hektarit. Viimase viie aasta jooksul on metsade pindala vhenemine pidurdunud, ennekike seetttu, et Aasia riikides on alasid judsalt metsastatud ja rajatud istandikke. Aastail 19902000 kahanes metsade pindala 8,3 miljoni hektari vrra aastas, 20002010 aga 5,2 miljoni vrra ehk ligikaudu 0,04% kogu planeedi maismaa pindalast aastas. Endiselt suureneb Euroopa metsade pindala, kuid kasvutempo on aeglustunud.
ha enam maailma metsi vetakse kaitse alla elurikkuse hoiu prast. 12% maailma metsadest on mratud eluslooduse mitmekesisuse kaitseks. htlasi on paljud metsad olulised pinnase- ja veekaitses.
Kogu maailmas kasutatakse metsi jrjest mitmeklgsemalt, seetttu kahaneb ksnes majandusliku otstarbega metsade pindala ka edaspidi. Eestis pole metsi, mida majandatakse vaid tulu saamise eesmrgil. Maailma kontekstis on kik meie metsad mitmeklgse kasutusega, kuna olulisel mral on piiratud raievanuseid ning kohustatud hoidma looduslikku mitmekesisust.
Metsandusfoorumil osales ka Eesti delegatsioon, kuhu kuulus ametnikke ja eksperte keskkonnaministeeriumist, keskkonnateabe keskusest ja riigimetsa majandamise keskusest. Eesti delegatsiooni juht, keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus pidas foorumil kohtumise Metsad ja Rio + 20 raames ettekande Eesti metsanduse arendamisest lemaailmsete metsanduseesmrkide kontekstis. Ta kneles ka vastu vetud Eesti metsanduse arengukavast aastani 2020. Eesti delegatsiooni liikmed tutvustasid foorumil DVD-d Eesti metsadest ja metsandusest 2011 Estonian Forestry.
Foorumil klanud seisukohtadest oli Eesti jaoks esmathtis kohustus parandada inimeste heaolu, luues soodsaid tingimusi kestlikule metsamajandusele ja maakasutusele. Samuti toonitati phimtet arendada ja rakendada valdkondadevahelist poliitikat, et metsandust rohkem limida mitmesugustesse arengustrateegiatesse.Marku Lamp,keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja

Loe kommentaare (2)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: