3/2004

Siit metsast
Uus mrus peaks tagama Eesti metsade htlase kvaliteedi

Juuli lpust hakkas kehtima keskkonnaministri mrus, mis stestab, millise pritoluga seemneid ja istikuid vib kasutada metsa uuendamisel. Mruse eesmrk on tagada metsade genofondi kaitse ja hea tase. Mrus reguleerib nii Eestis kasvatatud kui ka sisse toodud metsaistikute ja -seemnete kasutust.
Vajaduse uue mruse jrele tingis olukord Euroopa vabakaubandusturul, mille ldiste phimtete jrgi viks Eestisse tuua mis tahes Euroopa Liidus kasvavat puuliiki.
Mrus peaks tagama, et meie metsades kasvatataks vaid selliseid sisse toodud puuliike, millel on eeldusi kasvada siinses kliimas ja keskkonnas. Eri piirkondadest prinevate puude sobivus Eestisse on selgitatud vlja pikaajaliste uuringutega. Kige enam on katseid tehtud eri pritolu hariliku kuusega.
Eestis looduslikult kasvavatest puuliikidest reguleerib mrus kuuse- ja mnniistikute ning -seemnete kasutust piirkonniti. Niteks kuuse kasvuolude poolest on Eesti jaotatud kaheks: kehvemate ja paremate kasvutingimustega piirkonnaks. Saartel on kuuse kasvuks sna kesised olud, see - eest Tartumaal aga suureprased.
Mruse jrgi tohib istikuid ja seemneid viia vaid paremast kasvukohast kehvemasse, vastupidine on keelatud. Nii hoitakse metsa head kvaliteeti. Metsauuenduse pritolu jlgib metsakaitse- ja metsauuenduskeskus, kes vajaduse korral vljastab ka seemnete ja istikute impordilube. Peale selle kontrollib keskus metsataimekasvatajaid: jlgib, et taimed oleksid kvaliteetsed.Keskkonnaministeerium

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: