1/2007

Siit metsast
RMK sai juhatuse ja uue nukogu esimehe

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) nukogu kinnitas oma 13. veebruari koosolekul juhatuse esimehe lo Viilupi ettepanekul ametisse juhatuse liikmed ja mras nende vastutusvaldkonnad. Aasta algusest justunud uue metsaseaduse jrgi on RMK-l kolmeliikmeline juhatus, mis astus ametisse 15. veebruaril.
Juhatuse liikmeks metsakasutuse valdkonnas kinnitati RMK senine metsamajandusdirektor Raivo Vlli. Peale metsade majandamise puidu saamise eesmrgil jb edaspidi tema vastutusalasse ka puhke- ja jahimajanduse korraldus. Juhatuse liikmeks metsakasvatuse valdkonnas kinnitati RMK nukogu senine esimees, keskkonnaministeeriumi looduskaitse ja metsanduse senine asekantsler Olav Etverk. Tema hallata on taimlamajandus, metsauuendus ja -korraldus ning maastiku-, prandkultuuriobjektide ja kaitstavate loodusobjektide hoiu korraldus.
RMK nukogu uueks esimeheks valiti senine aseesimees, EM professor ja teaduste akadeemia looduskaitsekomisjoni esimees Urmas Tartes. Uue aseesimehe valimine otsustatakse tenoliselt jrgmisel koosolekul mrtsi lpus. Peale eelnevate kuuluvad nukogusse veel keskkonnaminister Rein Randver, T dotsent Kostel Gerndorf, keskkonnaministri nunik Karel Rtli, keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja kohusetitja Marku Lamp, riigikogu liikmed Villu Reiljan ja Kllo Arjakas, metsakaitse- ja metsauuenduskeskuse direktor Kalle Karoles ning rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja Ivar Sikk.RMK

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: