1/2009

sealt metsast
Vitlemaks kliimamuutuste vastu tuleb peatada ulatuslik metsade hving

Mullu detsembris peetud Euroopa Liidu Keskkonnanukogu istungil langetati mitu thtsat keskkonna sstmise otsust. Euroopa Liidu eesistujariik Prantsusmaa andis levaate kliima- ja taastuvenergia meetmete rakendamisel tehtud edusammudest ning liikmesriigid esitasid taas oma seisukohad.
Vitlemaks kliimamuutuste vastu tuleb muu hulgas peatada ulatuslik metsade hvimine; keskkonnanukogu tegi selle kohta otsuse. Nukogu tdes, et metsade raadamine ja maakasutusviisi muutmine phjustab 20 protsenti globaalsest ssinikdioksiidi heitest. Toetati eesmrki vhendada troopilise metsa raadamist 2020. aastaks vrreldes 2008. aastaga vhemalt poole peale.
Samuti langetas nukogu otsused, kuidas edaspidi toimida geneetiliselt muundatud organismidega (GMO), muu hulgas leiti, et tuleb thusamalt hinnata GMOde mju keskkonnale, kaasata hulga eksperte ja rahastada rohkem sltumatuid uuringuid GMOde mjude kohta.
htlasi pooldas nukogu sstva tarbimise ja tootmise ning sstva tstuspoliitika tegevuskava, muutmaks tarbimine ja tootmine sstlikumaks ning parandamaks Euroopa tstuse konkurentsivimet koinnovatsiooni teel.KESKKONNAMINISTEERIUM

Loe kommentaare (1)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: