1/2009artiklid
Metsa kui biovara hindamise alustest

Mets kuulub loodusvarade hulka, mida mnes valdkonnas on hakatud nimetama ka biovaraks. Pidades arvestust seda laadi
varade le, on Eestis alates 2005. aasta jaanuarist kohustuslik jrgida raamatupidamise toimkonna juhendit RTJ 7 Bioloogilised
varad. Artikkel phineb autorite magistritl. Esmalt on vaatluse all metsa hindamise eri arvestusmeetodid.

Metsa vrtuse arvestuse alused prinevad 19. sajandist
Praegused kasvava metsa vrtuse arvestuse phimtted on ldjoontes prit juba 19. sajandist nagu kogu metsamajanduse konoomika juuredki. Sajandite vltel on sellel teemal maailmas vga palju arutletud ja vaieldud, kuid tnini ei ole suudetud kujundada tielikult htseid aluseid, mis htaegu rahuldaksid nii metsamajanduse kui ka raamatupidamise nudmisi. Kasvava metsa iglast vrtust mratakse viie mudeli phjal, need omakorda tuginevad vlja ttatud printsiipidele ja meetoditele: turuvrtus, diskonteeritud netorahavoogude meetod, biovara soetusmaksumus, realiseerimisvrtuse meetod, kombineeritud meetod. Neist esimesed kolm vastavad IAS 41 nuetele, lubatud on ka nende kolme meetodi kombinatsioon.

Turuvrtusest lhtuvat meetodit ei saa Eestis rakendada
Hinnates biovara turuvrtuse jrgi, vetakse arvestuse aluseks aktiivsel turul kujunenud metsakinnistute hind. IAS 41 iglase vrtuse mistes on aga tulemus liialt ldine (Penttinen, Latukka, 2004). Hindamaks turul kujunenud hindu, puudub tpsem levaade mdud metsade vanuselisest ja liigilisest koosseisust ning boniteedist, ent see on hinnakujunemise puhul mrava thtsusega. Turuhinda mjustab oluliselt ka mdava metsakinnistu suurus. Suurema metsapinna mgil on metsa hind madalam (Burnside, 2005).
Eestis pole praegu aktiivselt toimivat metsakinnistute ja kasvava metsa raieiguse turgu. Seetttu ei saa seda meetodit rakendada. Niteks 2007. aastal ms RMK 1,98 miljonit tihumeetrit metsamaterjali (puidu keskmine hind 740 kr/tm) ja 21 300 tihumeetrit kasvava metsa raieigusena (RMK majandusaasta aruanne, 2007). Kasvava metsa raie mk hlmas seega umbes 1% kogu mdud tihumeetritest.Tnis Kask, EBS magister,Andrus Kevvai RMK Harjumaa metskonna metsalem, EBS magister

Loe kommentaare (1)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet