6/2010Roheliste ratteretke info" Kuidas elad, Luitemaa?"

Roheliste Rattaretk "Kuidas elad, Otepää?" 2005 - järelkaja

Rattaretke "Kuidas elad, Soome 2002?" pildid

Rattaretke "Kuidas elad, Ahvenamaa?" 2003 pildid.

Rattaretke "Kuidas elad, Alutaguse?" 2004 pildid.

Ajakirja Loodus talgud Leevres. Vaata pilte.

usutlus
Plisrahvaste deklaratsioonist

Urmas Sisask kuulutas 20. 10. 2010 Niakaevul Nabala ja Tuhala karstialad rahvusvahelise thtsusega looduskaitsealaks, kinnitades oma volitusi plisrahvaste iguste deklaratsiooni ja 60 000 allkirjaga, mida koguti Tuhala niakaevu toeks. Mis igused on aga plisrahvastel? Kas me oleme plisrahvas Eestis?

Maakera rohkem kui 6 miljardist inimesest arvatakse plisrahva staatusse ligi 320 miljonit. Me rgime argipevaselt kll pliselanik ja plisrahvas, aga deklaratsiooni kontekstis pole me kohalikud pliselanikud enne, kui end ise selleks kuulutame. Seni pole seda juhtunud. Keegi teine meie eest seda tegema ei hakka. Eesti kirjutas RO plisrahvaste iguste deklaratsioonile alla 2007. aastal koos 18 teise riigiga (sealhulgas Soome, Saksa, Taaniga, kahjuks mitte koos Venemaa ja USAga). See thendab, et Eesti riik vtab kohustuse muretseda oma riigi pliselanike iguste eest vastavalt dokumendi eri punktidele (artiklitele).

Deklaratsioonis on niteks eldud, et pliselanikel on konkreetne kaasarkimisigus oma elupaiga maavarade ja loodusrikkuste suhtes, kui need kultuurikontekstis olulised. Artikkel 25 loeme:

Plisrahvastel on igus silitada ja tugevdada oma eristuvaid vaimseid suhteid oma traditsiooniliselt omatud vi muul moel asustatud ja kasutatud maade, territooriumide, vete ja rannikualadega ja teiste varadega ning toetada nende vastutust tulevaste plvkondade ees selles suhtes.

... mis thendab, et Niakaevu kontekstis saaks seda juba kilbina kasutada. Plisrahvaste deklaratsiooni rakendamine aga ei thenda, et Eestis ei saa kuhugi enam tstust vi karjri ehitada. Lihtsalt see vlistab kabineti kinniste uste taga ja ainult paberil sndinud otsused.
Artikleid on deklaratsioonis 46 ning osad neist mjuvad sna ldsnaliselt, kuid thelepanelikul lugemisel leiab nendest abi nii maavarade kasutamise lubamise/ mittelubamise kui ka kohaliku keele ja kultuuri silimise eesmrkide osas.
Plisrahvaste deklaratsioonist kui dokumendist on Eestis aga ldiselt vhe juttu olnud. Kuni viimase ajani, mil helilooja Urmas Sisask oma julise tegevusega Tuhala niakaevu juures sellele thelepanu tmbas. Me ei tea oma igusi, vidab Sisask. Tema 20.10.2010 vlja kuulutatud looduskaitsealade loomise idee toetus just eelpoolnimetatud deklaratsiooni olemasolule. RO deklaratsioon tuleks kusagil ra trkkida, arvab ta.
Tema vrskelt vlja kuulutatud looduskaitsealad pole ametlikult kinnitatud. Siin on ksimus laiemale ringile: kas kaitseala loomise igus vib olla ainult eksperdil? Vi piisab 60 000 allkirjast ja kohalike tahte jrgimisest? Kui palju on piisav?
Teadaande kaitsealade vljakuulutamise kohta saatis Sisask siiski kigile ministeeriumidele. Kas ta ootab vastuseid? Ma ei oota mitte midagi ministeeriumidelt, tleb Urmas, presidendile sai saadetud ka deklaratsioon, et ta tutvuks sellega. Vastukirja presidendilt saime, ta tnas deklaratsiooni eest.
Plisrahvad, phapaigad ja looduskaitsealad on ks teema, millest oleme ajakirjas juttu teinud seoses kesoleva Rahvusvahelise elurikkuse aastaga.
Elurikkuse aasta 2010 lhtub Elurikkuse konventsioonist (CBD Convention on Biological Diversity bioloogilise mitmekesisuse ehk elurikkuse konventsioon). Sama konventsiooni on vastu vtnud rahvusvaheline looduskaitseorganisatsioon (IUNC), kuhu ka Eesti riik kuulub. Knealuse looduskaitseorganisatsiooni ks prioriteete on muu looduse kaitsmise hulgas ka plisrahvaste kultuuri ja keele kaitse. Nii on Eesti end plisrahvaste teemaga igat pidi sidunud.
Jb le ainult end ise pliselanikuks kuulutada.

Deklaratsiooniga saab tutvuda vrguaadressil web-static.vm.ee/static/failid/298/ Polisrahvaste_deklaratsioon_EST.pdfHelen Arusoo
29.10.2012
18.10.2012
20.09.2012
20.09.2012
20.09.2012
20.09.2012
20.09.2012
26.09.2013
06.06.2013