6/2012Roheliste ratteretke info" Kuidas elad, Luitemaa?"

Roheliste Rattaretk "Kuidas elad, Otepää?" 2005 - järelkaja

Rattaretke "Kuidas elad, Soome 2002?" pildid

Rattaretke "Kuidas elad, Ahvenamaa?" 2003 pildid.

Rattaretke "Kuidas elad, Alutaguse?" 2004 pildid.

Ajakirja Loodus talgud Leevres. Vaata pilte.

snumeid mujalt
Uued ssinikdioksiidistandardid siduautodele ja veokitele

Euroopa Komisjon (EC) on teinud
ettepaneku autode lubatud ssihappegaasiheite
kohta aastal 2020 ja prast
seda: uute siduautode puhul ei tohi
see keskmiselt olla le 95, veokitel aga
le 147 grammi kilomeetri kohta.
Nagu ikka, on autotootjad skeptilised
ja arvavad, et niigi karmides majandusoludes
on neid sihte liiga kulukas
saavutada. Keskkonnaorganisatsioonid
on ettepanekut enamasti kiitnud, kuid
nende hinnangul viks lubatud ssihappegaasiheide
olla tulevikus veelgi
viksem, niteks 80 g/km. Phjendusena
on rhutatud kergust, millega EL
liikmesriigid said hakkama aastatel
20092011: heite kogus vhenes nende
kolme aastaga lausa 18,1 g/km, ehkki
ka siis kurtsid autotootjad, et eesmrk
on saavutamatu.
Vrdluseks on hea meenutada, et
eelmise heksa aastaga (20002008) oli
heidet suudetud vhendada vaid 18,9
g/km. Teiseks on hulk riike Belgia,
Taani, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia,
Malta, Holland ja Portugal juba
praegu titnud 2013. aastaks kehtestatud
kohustuse kahandada siduautode
CO₂-heide keskmiselt 130 grammini
kilomeetri kohta.
Ent keskkonnakaitsjad on nudnud,
et seataks sihid ka kaugema tuleviku
jaoks: niteks siduautode puhul 60 g/
km aastaks 2015. EC on lubanud 2025.
ja 2030 . aasta standardid esitada 2014.
aastal.
Keskkonnaorganisatsiooni T&E
(Transport ja Keskkond) arvates on
kige mistlikumalt kitunud USA
administratsioon, kes on need normid
juba kindlaks mranud: nii ollakse
varem sunnitud mtlema uutele
tehnoloogiatele. Praegune venitamine
vib lppeda sellega, et Euroopa autod
hakkavad konkurentsis Ameerika omadele
alla jma.
Keskkondlased ei ole aga sugugi rahul
veokitele kehtestatud normidega: kui
siduautode puhul thendavad uued
standardid heite vhendamist kolmandiku
vrra, siis veokite puhul on rgitud
ksnes vaevu viiendikust. ksiti ei
olda rahul sellega, et veokeid jaotatakse
kaalu jrgi: raskemate masinate
heide vib olla suurem kui kergematel.
Nii ei teki tootjatel stiimulit luua sama
Jonathan C. Earnes / BirdLife
Murray Adamson / Acid News
mahutavusega kergemaid veokeid. Kll
tekiks see juhul, kui autod jagataks
klassidesse n- jalajlje alusel (veoki
laius korda telgede vahekaugus).
Kige selle juures on omaette probleem
see, et heitenormi ei kehtestata
mitte iga ksikauto kohta, vaid tootja
aastatoodangu keskmisena, kusjuures
eriti vikese heitega (alla 35 g/km)
autosid ehk elektriautosid arvestatakse
koefitsiendiga 1,3. Nii saab nende
krval vlja lasta sna suure heitega
masinaid. Tootjatele, kes valmistavad
aastas alla 10 000 auto, kehtestatakse
eraldi standardid, alla 500 auto tootvatele
kompaniidele neid nudeid ei
esitatagi.Acid News
29.10.2012
18.10.2012
20.09.2012
20.09.2012
20.09.2012
20.09.2012
20.09.2012
26.09.2013
06.06.2013