6/2012Roheliste ratteretke info" Kuidas elad, Luitemaa?"

Roheliste Rattaretk "Kuidas elad, Otepää?" 2005 - järelkaja

Rattaretke "Kuidas elad, Soome 2002?" pildid

Rattaretke "Kuidas elad, Ahvenamaa?" 2003 pildid.

Rattaretke "Kuidas elad, Alutaguse?" 2004 pildid.

Ajakirja Loodus talgud Leevres. Vaata pilte.

UUDISED
Keskkonnaamet kutsub kodukoha veekogusid uurima.

Keskkonnaamet kutsub kigi maakondade ldhariduskoolide petajaid ja 8.-12. klassi pilasi osalema uurimusliku ppe projektis "Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud vrtused".
Uurimusliku ppe projekti eesmrk on uurida koolilhedase veekogu (jgi, jrv) seisundit ning veekogu rolli inimasustuse kujunemisel minevikus, olevikus ja tulevikus. Projekt vltab le aasta- tnavu veebruarist kuni aprillini 2012.
Projektis saab osaleda 3 kooli igast maakonnast, kokku 45 kooli. Osalemiseks ootab Keskkonnaamet koolilt kuni he A4 leheklje pikkust motivatsioonikirja, kus phjendatakse oma soovi, mrgitakse veekogu, mida soovitakse uurida ning millistes keskkonna vi teiste valdkondade projektides on kool eelnevalt osalenud. Kooli soovi osalemiseks kinnitab direktor vabas vormis. Motivatsioonikirja ja direktori kinnituskirja oodatakse hiljemalt 25. jaanuariks 2011a. e-posti aadressil Reet.Kristian@keskkonnaamet.ee
Osalejad selguvad motivatsioonikirjade phjal hiljemalt 15. veebruariks. Mrtsis-aprillis toimuvad kuues maakonna keskuses ppeseminarid, kus tutvustatakse projektis toimuvat ja jagatakse osalejaile projekti tvahendid ning ppematerjalid. Vaatlused ja uuringud toimuvad aprillist novembrini. Vaatlustulemused sisestavad koolid internetiphisesse andmebaasi. Tulemuste alusel tehakse kokkuvtted, mis avaldatakse projekti kogumikus. Projekt lpeb konverentsiga 2012 a. aprillis, kus esitletakse tulemusi ja kogumikku ning tunnustatakse parimaid.
Projektis vajalikud tvahendid jagatakse osalejaile tasuta ning need jvad peale projekti lppemist koolile kasutamiseks. Seminaridel ja konverentsil osalemine on tasuta. Seminarile siduks tellitakse maakonnakeskustest vikebussid seminari toimumispaikadesse.
Koolidelt oodatakse kolme kuni nelja konverentsil osaleja sidukulude tasumist 2012. aasta aprillis. Projekti kulude hulka pole arvestatud ka sidud vaatluspaika(desse).
Projekti tuumikusse kuuluvad kaks petajat (loodusainete ja humanitaarainete petaja) ning 3 pilast 8.-12. klassist, kokku 5 inimest. Projekti tegevustesse saab aga kaasata sltuvalt kooli suurusest ka kik vastava vanuseastme pilased vi huvilised.
Projekt kujundab pilastes arusaama, kuidas hoida ja kaitsta keskkonda. Vaatlustulemusi saab kasutada erinevates ppeainetes uurimistde koostamisel, ainetevahelise limumise edendamiseks ja koolidevahelise koost thustamiseks. Projektis osalejad pivad kahtlemata paremini tundma oma kodupaika, selle loodus ja kultuurivrtusi.
Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Reet Kristian, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 6744812, 55 900650, reet.kristian@keskkonnaamet.ee

Aet Truu
Keskkonnaameti pressiesindaja
tel 6272 195
51 08854
aet.truu@keskkonnaamet.ee


29.10.2012
18.10.2012
20.09.2012
20.09.2012
20.09.2012
20.09.2012
20.09.2012
26.09.2013
06.06.2013