2005/5   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2005/5
Mida kujutab endast T loodusmuuseum?

1. jaanuaril 2005 loodi Tartu likooli juurde uus teadus- ja arendusasutus T muuseumid. See koosneb kolmest allksusest: T ajaloomuuseum, T kunstimuuseum ja T loodusmuuseum. Kui kaks esimest allksust olid juba varem olemas, siis T loodusmuuseum on alles loomisel.

T loodusmuuseumi vundamendi moodustavad geoloogia- ja zooloogiamuuseum ning bioloogia-geograafiateaduskonna loodusteaduslikud kogud. Esialgsete plaanide kohaselt hakkab T loodusmuuseum arendama kaht omavahel tihedalt pimuvat suunda: helt poolt ekspositsioonide ja loodusharidusega seonduv ning teiselt poolt loodusteaduslikel kogudel phinev teadus- ja arendust.

T loodusmuuseumi olulisi missioone on silitada ja arendada loodusteaduslikke kogusid. Edu oleneb siin suuresti sellest, kui tugevad biosstemaatikud neid kogusid juhivad. Peale professionaalse silitamise tuleb kogusid ka tiendada materjaliga teadusekspeditsioonidelt maailma eri paikadesse. T loodusmuuseum peab vga oluliseks sisulist koostd nii Tartus kui ka Tallinnas asuvate suuremate loodusteaduslike kogude haldajatega (Eesti pllumajanduslikool, Eesti loodusmuuseum, Tallinna tehnikalikool, Tartu ja Tallinna botaanikaaed jt.).

Ekspositsiooni tuumik tuleb geoloogiamuuseumist ja zooloogiamuuseumist, mis silitavad oma nimetuse ka uue asutuse sees. Botaanilise vljapaneku loomisel teeb loodusmuuseum koostd T botaanikaaiaga.

Loodusteaduslike vljapanekutega lahutamatult seotud loodusharidusliku suuna arendamisel lb alates aprillist projektijuhina kaasa paleontoloog Ivar Puura. Tema lesanne on kavandada loodushariduslikke projekte koosts vastava valdkonna asutuste ja hendustega. Need projektid peaksid aitama muuta vljapanekud kitvamaks ning paremini seostatuks moodsa loodusteadusega. Edu vtmeks ei pea me mitte konkurentsi, vaid koostd teiste Eesti muuseumide ning organisatsioonidega, kellel on selles valdkonnas kogemusi, nagu AHHAA-keskus, Tartu keskkonnahariduskeskus, Studio Viridis jt.

Et T loodusmuuseum jb tihedalt seotuks T bioloogia-geograafiateaduskonnaga, siis ootame tuntud Eesti teadlasi kaasa lma vljapanekute loomisel ja nende esitlemisel. Niteks Briti loodusmuuseumi juurde loodav Darwini keskus lubab oma klastajatele otsekontakti saja teadlase ja tuhandete eksponaatidega. Juba alguse saanud T muuseumide teehtute sarjas on olnud mrgata Eesti teadlaste tunnustust sellele missioonile: peaaegu keegi pole seni ra elnud kutsest sisustada mni htu ettekandega.Urmas Kljalg
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012