2005/8   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Toimetaja veerg EL 2005/8
Saared meis ja meie mber

Eesti saarterohke rannikumeri on suur rikkus, millega eriti suvekuudel ikka ja jlle lhemat tutvust tahetakse teha. Ennekike minnakse muidugi meie suurimatele saartele Saare-, Hiiu- ja Muhumaale ning Vormsile. Need muutuvad tuhandete mandriinimeste suvekoduks vi lihtsalt reisisihiks. Kohalikel ja kllap saartele tunglejatel endalgi tekib pahatihti (niteks praamisabas) ksimus: mida paganat kogu see rahvamass siit otsib? Kes meist poleks kuulnud jaanipevajrgsetest pevauudistest kohustuslikku liku VirtsuKuivastu praamiliini reisijate leveorekorditest!

Meie kutsume oma lugejaid selle numbri avalugudes pikama krvale harjumusprastelt turismiradadelt ning tutvuma Eesti vikesaarte looduse ja kultuurilooga. Urve Ratas annab lavaate Eesti rannikumere saarterohkusest, selle looduslikest eeldustest ja saarte maastikulisest mitmekesisusest. Tiina Peil kirjutab vikeste meresaarte asustusloost, nende thendusest vanasti ja nd, omadele ja vrastele. Jagame ka matkasoovitusi, kuidas Eesti vikesaarte ilu kige vahetumalt nautida.

Kuid miks saared ikkagi inimesi kidavad ja nende jrele igatsust tunnevad? Misprast seal nii meelsasti kiakse? Lihtne seletus oleks: et nautida rannas lainete loksumist, tunda tuule ltsumist, kaeda kauget avarat silmapiiri, telkida kadastikus ning lesida merest puhtaks uhutud puhtal klibuvallil.

Enamikule meist on saar kauge maalapp meres, pnev ja argisest teistsugune koht, kus aeg kulgeb omasoodu. Kllap vlub paljusid ka kttesaamatus: nii nagu krge metipp, tundub ka silmapiiril paistev saar peibutavana, selleni peab judma saar kui prgimuse smbol. htaegu avatuna ja suletuna smboliseerivad saared vabadust ja vangistust. Tnu nnepalu on kirjutanud: Saar oma avatusega kigile tuultele, kigile laevadele, kigile ootamatustele, mis vivad kerkida silmapiiri tagant, smboliseerib avatust. Ja saar oma ligipsmatuses smboliseerib suletust. Mlemaid on vga vaja.

Just isoleeritus on saarelisuse alus, millest tulenevad saartele ainuomased loodus- ja kultuuriolud, mis vrivad kaitset ja tutvustamist. Tnapevaste suhtlus- ja liikumisvimaluste tttu oleks vr pidada saarte eraldatust arengutakistuseks. Neid tingimusi silitades kaitseme vahel vga karmides keskkonnaoludes, kuid tihti rikkalikus kultuurikontekstis kujunenud looduslhedast elulaadi ja rahulikku ajakulgu, millest sageli puudust tunneme. Hoidkem ja nautigem seda rikkust!Egle Kaur
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012