2005/11   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2005/11
Rkisite 21. oktoobril Krdlas Hiiumaa loodusfoorumil loodushariduse hetkeseisust ja tulevikust kod

Praegu on meil ppekavade alusel ttavate koolide krval mitu loodusharidust toetavat asutust ja institutsiooni: RMK, keskkonnateenistus, sihtasutus Tuuru, kaitsealade administratsioon, MT Arhipelaag, Suuremisa tehnikum jt. Igaks neist tidab loodushariduses oma ametijuhendist tulenevat liku. Puudu jb aga koordineeritusest ja info avatusest. Ja ega koostgi piisav ole. Muidugi saavad koolid kll ritusi tehes abi keskkonnateenistuselt, kasutada on RMK matkarajad ja materjalid, aga teave pole ssteemne. Keskuse roll olekski niisiis olla koordineeriv ja hendav lli: koondada teave, korraldada eri huvirhmade tegevust, hendada looduskeskese mttelaadiga inimesi.

Olen veendunud, et kuigi Hiiumaa on Eesti vikseim maakond, on meil olemas nii inimesed, kes suudavad seda td teha, kui ka sihtrhmad, kes seda tegevust ootavad. Pris kindlasti pole probleemi ka ruumidega. Niteks vabanevad Palade phikoolis selleks igati sobivad ruumid, mida saab kohaldada loodushariduskeskuse jaoks.

Vaja oleks aga omavalitsuste tuge, et selline vike infokeskus luua. Omavalitsuste toeta on rmiselt raske edukalt tegutseda: sellised psivat ja pikaajalist toetust vajavad valdkonnad nagu (loodus)haridus ei saa olla vaid projektiphised. Kuna keskkonnateenistuse loodusharidust pole seni olnud kuigi tulemuslik, ei julge erilist abi loota ka peatselt rakenduvast looduskaitsekeskusest. Tasub lisada, et keskkonnahariduskeskuste vajalikkust rhutati oktoobri keskel Tartus haridusministeeriumis peetud nupidamisel haridus- ja keskkonnaministeeriumi histrhma vahearuandes.

Hiiumaa foorumil vlja eldud mtete phjal tegutseb nd kigi huviliste toel edasi mittetulundushing Hiiumaa Teabekapital.Karin Poola, Palade phikooli bioloogiapetaja, loodusainete ainesektsiooni esindaja
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012