2007/1   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Artikkel EL 2007/1
Eesti kliima ilma Lnemereta: kolmeaastase mudeleksperimendi tulemused

Lnemeri muudab Eesti kliima merelisemaks ning phjustab teravaid ilmastikukontraste ksteisele suhteliselt lhedal paiknevate alade vahel. Mudeleksperiment, mille kigus see meri kaotati, nitas, et Lnemeri mjutab meil eelkige rannikualade kliimat. Ilma temata oleks siiski kogu Eesti kliima talvel klmem ning sademeid ja tuult mrksa vhem.

Lnemere mju meie kliimale avaldub sna mitmeti: rannikul on enamasti tuulisem kui sisemaal, klmaoht on rannikualadel aga tunduvalt viksem, sgisel psib hk mere res kaua soe, kevadel seevastu ebameeldivalt jahe, saartel sajab tavaliselt vhem kui mandril jne. Selliseid piirkondlikke erinevusi vib igaks Eestimaal ringi liikudes ise mrgata, kuid kliimauurijad on mrksa sstemaatilisemad. Nad tuginevad oma ts pikaajaliste kliimaandmete analsile, kasutades eri meetodeid. ks neist on klimaatiline rajoonimine. See hlmab hesuguse kliimaga piirkondade eristamist kliimaelementide aegridade (niteks ilmajaamades mdetud hutemperatuuri) ajalis-ruumilise muutlikkuse alusel. Samalaadse muutlikkusega piirkonnad liidetakse omaette kliimarajoonideks vi kliimavaldkondadeks. Alates eelmise sajandi algusest on selliseid rajoneeringuid tehtud sna mitu [7, 6].

and response to changes in the water and heat balance components. Continental Shelf Research 26: 236251.

9. Onol, Baris; Unal, Yurdanur 2003. Climate simulation of Turkey and its neighborhood by regional climate model: sensitivity to the surface conditions. Geophys. Res. Abstr. 5: 00589.

10. Tomingas, Oliver 2005. Regionaalse kliima modelleerimine kas ainult rikaste riikide lbu? Eesti Loodus (56) 2: 1821.Oliver Tomingas
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012