12/2002   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
in memoriam EL 12/2002
Lahkus teenekas jrveuurija

Aare Memets

18. jaanuar 192924. november 2002


Eesti tuntud loodusteadlane, zooloog ja jrveuurija Aare Memets sndis Tallinnas. Lpetanud 1949. aastal Tallinna X Keskkooli, astus loodusehuviline noormees Tartu likooli pllumajandust ppima, aga lks varsti le bioloogiasse. lipilasena osales Aare Memets agaralt 1951. aastal alanud Eesti jrvede uurimise ekspeditsioonil.

Prast likooli lpetamist (1954) sidus ta end Zooloogia ja Botaanika Instituudiga, kus uuris phjalikult jrvede loomset hljumit (zooplanktonit), eriti vesikirbulisi. Nende kohta kaitses 1961. aastal Tartus ka kandidaadikraadi. Samast aastast kuni surmani elas ja ttas Aare Memets Vrtsjrve limnoloogiajaamas. Meie tuhandest jrvest on ta lbi kinud kindlasti le poole. Rahvusvahelist tunnustust plvis Aare Memets eelkige Eesti jrvetpide uurijana: oma 1974. aastal ilmunud ingliskeelses artiklis eristas ta meil kuut tpi jrvi, kokku 25 alatbiga. Tema toimetatud on jrvede-ekspeditsiooni aegumatu tvili 1968. aastal ilmunud koguteos Eesti jrved (sai riikliku preemia 1972), millele jrgnesid 1977. aastal tema enda kirjutatud Eesti NSV jrved ja nende kaitse ning mitu viksemat raamatut. Peale selle rohkesti populaarteaduslikke kirjutisi ajalehtedes, ajakirjades ja matkajuhtides. Vaadates Eesti Looduse heksaga lppevate aastakikude jaanuarinumbreid, leiame neis juubelijutu asemel pigem mne Aare enda artikli jrvedest. Detsembrinumbris 1990 on ta aga Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia saamise puhul ise kahel lehekljel kokku vtnud oma eluloo ja elufilosoofia.

Aare Memets on kuulunud mitmesse teaduslikku seltsi ja osalenud aktiivselt TA looduskaitse komisjoni ts (palju aastaid selle aseesimehena). Suure ajaloohuvilisena juhtis ta aastaid Rannu muinsuskaitse klubi. Eesti Vabariik hindas Aare Memetsa elutd mullu Valgethe teise jrgu teeneteristiga. Lahkunust jid jrele kaks ttart, kaks poega ning seitse lapselast. Ja ks maailmatasemel teadusharusid Eestis jrveteadus ehk limnoloogia.Tarmo Timm
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012