2008/7   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2008/7
Millega on aasta esimesel poolel hakkama saanud Eesti keskkonnahenduste koda (EKO)?

Eesti keskkonnahenduste koda on sel aastal jtkanud senist tegevust. Philiselt pame hoida silma peal keskkonnahoiul, osaledes olulisemate arengukavade ja protsesside trhmades ja aruteludes, esitades seaduste parandusettepanekuid ning jlgides poliitilisi suundi ja otsuseid. Samuti peame judu mda silmas arendusprojekte ja kaitsealadel toimuvat. Vajaduse korral juhime thelepanu probleemsetele kohtadele ning esitame EKO ettepanekud vi seisukohad.

2008. aasta esimesel poolel on EKO-s ks phiteema olnud ka meedias laialt kajastatud ja palju emotsioone tekitanud metsaseaduse muutmine. EKO liikmetest on selle teemaga tegelenud peamiselt Eestimaa Looduse Fond. Nagu teada, on pikkade ja raskete arutelude ning avalikkuse surve tulemusel jutud lpuks kompromissideni ja on loota, et uus metsaseadus vtab siiski senisest enam arvesse ka keskkonnaaspekte.

Endistviisi on osaletud juba traditsioonilistel keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaorganisatsioonide kohtumistel ehk marlaudadel. Tnavuse aasta kahe marlaua peamine teema on olnud plevkivitstuses tekkivate jtmete, peamiselt aheraine kasutamine ning muud plevkivi ttlemisega seotud probleemid, riigi uus jtmekava ja Euroopa Komisjonile esitatud loodusdirektiivi titmise aruanne.

htviisi on tavapraselt kohtutud riigimetsa majandamise keskusega (RMK). Kevadel peetud arutelul tutvustas RMK uus juhatus tulevikuvisioone ja reformiplaane ning pti leida kompromisse RMK metsakuivendusstrateegia muutmisel. Samal kohtumisel sai Asko Lhmuse esitatud ideest alguse praeguseks juba loodud RMK teadusphise metsanduse arendamise fond.

Samamoodi kui riigikogu ei ole EKO omaette organisatsioon, vaid koostkogu, kus t kib peamiselt vljaspool istungisaali igas liikmesorganisatsioonis. Vahetatakse teavet ja mtteid olulisemate keskkonnateemade kohta ning vajaduse korral rakendatakse hiseid jude, suunamaks keskkonda puudutavaid otsuseid.

2001. aastal loodud Eesti keskkonnahenduste koda hendab heksat keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, Eesti ornitoloogiahing, Eesti Roheline Liikumine, Eesti lipilaste keskkonnakaitse hing Sorex, Lnerannik, Nmme tee selts, Sstva Eesti Instituut, prandkoosluste kaitse hing ja Tartu lipilaste looduskaitsering. Tnavu on EKO eesistujaorganisatsioon Eesti ornitoloogiahing.Riho Kinks, EKO koordinaator
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012