2009/3   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
artikkel EL 2009/3
Narva Peetri koolis pitakse loodusesse sstvalt suhtuma.

Viimastel aastatel on palju kneldud, et koolis on vaja kujundada pilaste keskkonnahoidlikku kitumist ning keskkonnasstlikku suhtumist. Sel aastal osales Narva Peetri phikool tegusalt mitmesugustes projektides, et arendada pilaste ilutunnet ja looduslembust. Ts lid agaralt kaasa nii pilased, petajad, lapsevanemad ja kooli administratsioon kui ka kohaliku omavalitsuse liikmed.

Maikuus tunnistati Narva Peetri phikool oma Troopikamaja projekti eest Ida-Virumaa kige ettevtlikumaks kooliks tnavu.

Troopikamaja kujutab endast kooli virgestusalas loodud troopikametsa soppi, kus leidub le 40 taimeliigi. Projekti siht oli haljastada kooli ning selle mbrust ja ratada loodushuvi. Selles omalaadses troopikamajas peetakse korrapraselt looduspetuse tunde. Ka vahetunni ajal veedavad pilased sealses dusas hkkonnas meeleldi aega, muuhulgas taimi uurides.

Et ideed edasi arendada, autasustati kooli 6000 krooniga (konkurssi toetab Ida-Virumaa ettevtluse keskus).

koloogiaprojekti Roheline kool korraldati Ida-Virumaa omavalitsuste liidu toetusel juba kolmandat aastat jrjest. Eesmrk oli muuta kooliu vi klassiruumid looduslhedasemaks.

Tnavu osales hulk koole; igaks esitas maakondlikule komisjonile oma idee, kuidas muuta kool rohelisemaks ja mil moel see ellu viia.

Konkursi finaali judis viis kooli: Narva Peetri kool, Narva Kreenholmi gmnaasium, Kohtla- Jrve Tammiku gmnaasium, Sonda phikool ja Iisaku gmnaasium. Septembris hindas komisjon kiki teostatud tid, eraldi toodi vlja looduslhedasemaks muudetud kooliu ja ruumid. Esikoha vriliseks tunnistati Narva Peetri kool oma projektiga Kooli alpinaarium.

Kooli hoovis asuv alpinaarium aitab pilastel tundma ppida Eesti kliimavtmele iseloomulikke taimi ja pinnase liike ning nende hooldamist. Kandes hoolt enda istutatud taimede eest, kujuneb loodussstlik suhtumine.

Konkursil Roheline kool esikoha vitnuid autasustati rahalise auhinna ja vljasiduga Lne-Virumaa looduskaitsealadele.

Narva Peetri phikool on pdnud pilastes juba maast madalast arendada keskkonnahoidlikku kitumist.Aleksandr Openko
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012