2009/3   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2009/3
Tnavused teaduspreemiad on jagatud

Vabariigi aastapeva eel, 23. veebruaril anti Eesti teaduste akadeemia saalis ktte tnavused teaduspreemiad. Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) eelarves teaduspreemiateks eraldatud 4 350 000 krooni maksti tielikult vlja.

Riigi teaduspreemiate komisjoni otsuse jrgi said pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendust eest 600 000-kroonise teaduspreemia geoloog Dimitri Kaljo ja puuviljandusteadlane, sordiaretaja Kalju Kask.

750 000-kroonise teaduspreemia, millega tunnustatakse silmapaistvat teadus- ja arendustd, mis on pannud aluse innovaatilisele tootele, plvis kollektiiv koosseisus Hillar Aben (kollektiivi juht), Leo Ainola, Johan Anton ja Andrei Errapart t Integraalse fotoelastsusmeetodi teooria, mtmistehnoloogia ja aparatuuri vljattamine ja rakendamine jkpingete mtmisel klaasitstuses eest.

Eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustde eest said 300 000 krooni suuruse teaduspreemia Aleksei erman (tppisteadused); lo Langel (kollektiivi juht), Margus Pooga, Mats Hansen, Ursel Soomets ja Kalle Kilk (keemia ja molekulaarbioloogia); Malle Krunks (tehnikateadused); Prt Peterson (arstiteadus); Meelis Prtel (geo- ja bioteadused); Erkki Truve (kollektiivi juht), Merike Smera ja Maria Cecilia Sarmiento Gurin (pllumajandusteadused); Tiiu Paas (sotsiaalteadused) ning Arvo Tering (humanitaarteadused).HTM/Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012