2009/9   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
snumid EL 2009/9
Keskkonnaprogrammi teine voor ti oodatust vhem taotlusi

Keskkonnainvesteeringute keskus teatas 27. augustil, et keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi teise taotlusvooru esitati 585 taotlust mahuga le 380 miljoni Eesti krooni. Enim taotlusi esitati keskkonnateadlikkuse programmi, kuid rahaliselt mahukaimad taotlused on veeprogrammis.
Kuna sel aastal toimub tavaprase kolme vooru asemel vaid kaks, siis arvasime, et taotlusi tuleb sel korral tunduvalt enam, snas keskkonnaprogrammi ksuse juht Heiko Pdersalu. Tenoliselt on aga paljud taotlejad kllaltki realistlikult hinnanud, et vooru eelarve ei saa vga suur olema ning seetttu ei hakanud ka taotlust ldse esitama.
KIKi nukogu kinnitab teise vooru eelarve sgisel, kui on nha suvekuudel laekunud keskkonnatasude maht. Keskkonnaprogrammi selle aasta esimeses voorus rahastati 255 taotlust kogusummas 169 miljonit krooni, mis on viimaste aastate vikseim rahaeraldus: 2008. aasta esimeses voorus oli summa peaaegu kaks korda suurem.
KIK kontrollib taotluste vastavust KIKi nukogu kehtestatud finantseerimiskorrale ja selle lisadele, seejrel edastatakse nuetele vastavad taotlused keskkonnaministeeriumile, hindamaks neid sisuliselt. Lpliku otsuse taotlusvoorul osalenud projektide rahastamise kohta teeb KIKi nukogu 2010. aasta alguses.
Keskkonnaprogrammi rahastatakse keskkonnatasude seaduse alusel riigieelarvesse laekunud summadest. Keskkonnaprogramm toetab projekte kaheksas valdkonnas: veemajandus, jtmekitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus ja maakondlik programm. Kik programmid jagunevad omakorda alamprogrammideks.KIK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012