2009/9   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
snumid EL 2009/9
47 taotlust katlamajade ja kaugkttevrkude mberehituseks

14. augustil lppenud taastuvenergeetika taotlusvoor ti keskkonnainvesteeringute keskusesse (KIK) 47 taotlust investeerimisvajadusega ligi 385 miljonit krooni. Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) rahastatava taotlusvooru eelarveks on mratud 150 miljonit Eesti krooni, mille eest ehitatakse mber katlamaju, rekonstrueeritakse kaugkttevrke ja rajatakse koostootmisjaamu.
KIK kontrollib kuu jooksul taotleja ja taotluse nuetele vastavust ning annab puudujkide korral taotlejale vimaluse oma taotlust parandada. Taotlusi hindab sltumatutest ekspertidest koosnev komisjon, kes lhtub keskkonnaministeeriumi kehtestatud hindamisreeglitest. Otsuse, millised taotlused rahuldatakse ja millised mitte, teeb KIK hiljemalt kolme kuu jooksul taotluse esitamise thtpevast ehk novembri keskpaigaks.
ERFi toetused kuluvad energiamajanduse arenduseks elukeskkonna arendamise rakenduskava jrgi aastateks 20072013; selle raames toetatakse energeetikat le miljardi krooni eest.KIK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012