2009/11   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
snumid EL 2009/11
Presidendi kultuurirahastu mras hariduspreemiaid

Vabariigi Presidendi kultuurirahastu otsustas 7. oktoobril tnavuse hariduspreemia saajad.
Selle plvisid Tartu likooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loodusteadusliku hariduse keskuse bioloogia didaktika lektor ning Hugo Treffneri gmnaasiumi bioloogia ja keemia svappega loodussuuna bioloogiapetaja Urmas Kokassaar; Kolga keskkooli eesti keele ja kirjanduse petaja Terje Varul ning Narva lasteaia Pikene juhataja Heli Adamovit. Sel aastal antakse esimest korda vlja ka reaalteaduste eripreemia, mille sai Tallinna Tnisme reaalkooli matemaatikapetaja Mihhail Gusev. President Toomas Hendrik Ilves annab hariduspreemiad le 12. oktoobril presidendi kantseleis.
Urmas Kokassaare peamised uurimisvaldkonnad on toidu ja toitainetega seonduv biokeemia ja ppekirjandus bioloogia didaktikas. Ta on 77 teaduspublikatsiooni autor ning on kirjutanud 58 ppevahendit. Kokassaar on htlasi tuntud populariseerija, kelle artiklid on kindlasti tuttavad ka Loodusajakirja vljaannete lugejaile.
Mihhail Gusev petab Tallinna Tnisme reaalkoolis matemaatika svakallakuga klassides. Ta on arendanud kooli matemaatika ppekava ja annab selle jrgi pilastele lisateadmisi. Mihhail Gusev kasutab tundides eestikeelset matemaatikaterminoloogiat. Tema pilased on edukalt osalenud nii Eesti kui ka rahvusvahelistel matemaatikaolmpiaadidel.
2003. aastal asutatud hariduspreemia rahastaja on Sampo pank. Urmas Kokassaare preemia on 75 000, Terje Varuli preemia 55 000 ja Heli Adamoviti preemia 45 000 krooni. Reaalteaduste 60 000-kroonist eripreemiat rahastab Skype Eesti.

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012