2009/11   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

artikkel EL 2009/11

Karusnahk: kas lplikult unustatud asi?
leliia paljunevaid karusloomi tuleb kttida nagunii, ent nende vrtuslikud kasukad jetakse viimasel ajal tihtipeale lihtsalt metsa mdanema. Paljuski tingib seda karusnahatoodete jrelemtlematu halvustamine.
 • Loe lähemalt...

 • Loomakaitseselts taotleb karusnahakasvanduste keelustamist
  Tnapeval ei ole karusnahk ldjuhul mitte hdavajalik tarbe-, vaid edev luksuskaup, samuti pole see keskkonnasstlik.
 • Loe lähemalt...

 • Loomaiguslased: loomad ei ole inimeste jaoks
  Karusnahakasvandus ja ktitud loomade nahkade kasutamine on kaks ise asja, mille mju keskkonnale on erisugune. Eestis keskenduvad loomaiguslased karusnahakasvandustes toimuvale.
 • Loe lähemalt...

 • Karusnahavaldkonnast tnapeval: tootja vaatenurk
  Inimkond on loodusvarasid kasutanud oma algaegadest saati. Loomade ja mitmesuguste loomsete saaduste tarvitus on aidanud meie tsivilisatsioonil ellu jda.
 • Loe lähemalt...

 • Karusnahk ja inimeseks olemine
  Aastatuhandeid on inimesed elanud koos loomadega. Loom ei ole asi.
 • Loe lähemalt...

 • Lnemere kalanduse olukord pole kiita
  Eesti rannaklades on aastasadu elatud kalapgist, mis on saanud osaks ka meie kultuuriloost. Kuid ndisajal on jrjest vhem kalureid, kelle sissetulekutest suurem osa tuleb kalapgist, samuti on kalanduse roll majanduses vike: kalandusest tuleb alla 0,5% sisemajanduse kogutoodangust.
 • Loe lähemalt...

 • Kui suured on Lnemere kalavarud?
  Kalapgiga tegelevate isikute heaolu oleneb eelkige kalavarudest. Olgu siis tegemist kutselise kaluri vi harrastuskalastajaga, kellel mlemal on igus kalavarusid kasutada.
 • Loe lähemalt...

 • Jrelevalve kalavarude le
  Riigikontrolli auditis toodud thelepanekud jrelevalve kohta olid ldiselt iged ja ka keskkonnainspektsioon oli nendest puudujkidest teadlik. Auditi ajal oli mitmeid jrelevalvet parandavaid abinusid juba asutud ellu viima (audit ksitles aastaid 20052007).
 • Loe lähemalt...

 • Kalandus ei ole Eesti Nokia!
  Eesti riigikontrolli kalandusauditis on phjalikult analsitud meie kalanduse olukorda. Jreldused ei ole kahjuks rmustavad.
 • Loe lähemalt...

 • Lhelaste osa Lnemere kalanduses
  Ajakirjanduses on tihti juttu sellest, et vanasti oli kalurite elu hea: kala oli palju, hind krge ja nudmine suur, kuid praegu on olukord kehvaks linud. Hinnates Eesti kalanduse perspektiive, tuleb ksida, mis mrab meie kalurite pgivimalused.
 • Loe lähemalt...

 • Kas Piirissaar ikkagi kahaneb?
  Praegusaegset Peipsi jrve iseloomustab phjarannikul suhteliselt psiv veetase ja rannajoone kuju ning lunaosas aeglane veetaseme tus. Seda seostatakse maapinna ebahtlase neotektoonilise liikumisega.
 • Loe lähemalt...

 • Piiludes plevkivitstuse hlli
  Plevkivi, ht Eesti thtsamat maavara, on siinmail tuntud juba mitu sajandit. Kirjalikes allikates mrgitakse seda esimest korda 1777.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012