2009/11   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
tjuhend EL 2009/11
Meie limaloorikud

Limaloorikute viljakehad on lihakad ja keskmised kuni suured, kbarad on limased. Eoslehekesed on valged, vabad. ldloor on limane, rngasloor on limane vi vatjas kuni nahkjas. Jalg on vatjas-nahkja vi limarngaga, vga noorelt limatupega, hiljem tupp kaob. Eospulber on valge. Eosed on siledad vi vga peenelt nsalised, ovaalsed vi laiellipsoidsed, inamloidsed. Seeneniidid on pannaldega.

Need seened on kdusaproobid metsades, puisniitudel, parkides ja aedades, viljakehad ilmuvad sgisel. Limaloorikud on sdavad, kuid korjamisel ei tohi neid ra segada krbseseentega. Eestis on siiani teada kolm liiki. Kirjanduse andmetel on Eestis leitud ka pruuni limaloorikut (Limacella delicata), kuid hilisemad uuringud pole seda leidu kinnitanud.

LAUS-LIMALOORIK sdav
Limacella illinita

Viljakeha on valge, noorelt ooker-roosaka tooniga, leni paksult limane. Kbar valge, keskpaigas veidi kollakas vi hele hallikaspruun kuni bee, mnikord punaselaiguline, noorelt poolkerajas, hiljem lame, enamasti laia madala khmuga, lbimt kuni 9 cm.
Eoslehekesed valged, vabad, suhteliselt laiad, tihedalt. Jalg valge, mnikord alusel punakate plekkidega, vga limane, limarngaga, silinderjas, kuni 9 x 1 cm. Rngas limane, vanematel viljakehadel liibub tumedama vdina jalale. Seeneliha valkjas, mnikord nrgalt jahu lhna ja maitsega. Eospulber valge. Eosed kerajad kuni laiellipsoidsed, vga nrgalt punkteeritud, 56 x 45 m.
Okas- ja segametsades, puisniitudel, kaunis harva.
VIIIIX.
Sdav, kuid sarnasuse tttu vga mrgise valge krbseseenega ei soovitata sgiks korjata: mnikord ei saa mrangus kindel olla.


PISAR-LIMALOORIK sdav
Limacella lenticularis
Snonm Limacella guttata

Kbar valkjas kuni kahvatu nahkkollane, keskpaigas hele kollakaspruun, kleepuv kuni limane, noorelt kumer, hiljem laiuv, laia khmuga, mis mnikord on kortsuline, lbimt kuni 12 cm.
Eoslehekesed valged, vabad, suhteliselt laiad, tihedalt. Jalg valge, kiuline vi kiulisebemeline, mugulja alusega, kuiv, tipus enamasti pisaratega vi kollakate ja rohekashallide tppidega, vatjas-nahkja rngaga, kuni 12 x 1 x 2,5 cm. Rngas lai, paks, mrja ilmaga kaetud pisaratega, kuiva ilmaga enamasti pisaratest jnud kollakate ja rohekashallide tppidega. Seeneliha valge, paks, jala alusel mnikord punakas, jahu lhna ja maitsega. Eospulber valge. Eosed kerajad vi laiellipsoidsed, 56 x 5 m.
Okasmetsades, puisniitudel, parkides, eriti kuuskede lheduses, kaunis harva.
VIIIX.
Sdav vrskelt.


JAHU-LIMALOORIK sdav
Limacella glioderma

Kbar erksalt punapruun, kollakaspruun kuni oranpruun, pleegib roosakas-nahkkollaseks vi beeikaks, kleepuv kuni limane, vanana sageli kuiv, kellukjas, hiljem lame, tihti khmjas, lbimt kuni 12 cm.
Eoslehekesed valkjad, vabad, suhteliselt tihedalt. Jalg valkjas kuni roosakas, allpool rngast paksult punakaspruunilt vatjaskiuline vi ebemeline, vatjaskiulise rngaga, kuni 8 x 0,8 cm. Rngas lalt valge, alumine klg roosakas vi punakaspruunikiuline vi -ebemeline, kitsas, vhepsiv vi liibub jalale. Seeneliha valge, tugeva jahu lhna ja maitsega. Eospulber valge. Eosed kerajad, 45 m.
Okas- ja segametsades, eriti kuuskede lheduses, kaunis sageli.
VIIIX.
Sdav vrskelt.Mall Vaasma
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012