2009/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
snumid EL 2009/12
Eesti seisukoht Nord Streami asjus

Keskkonnaministeerium (KKM) teatas 3. novembril, et esitas Soomele Eesti seisukoha Nord Streami gaasitoru keskkonnamju hindamise kohta.
Oma varasemate, 8. juunil, 15. septembril ja 12. oktoobril Soome lkitatud kirjadega on Eesti juhtinud thelepanu Nord Streami keskkonnamju hindamise (KMH) aruande puudustele ning protsessi probleemidele. Viimases, 2. novembril saadetud kirjas esitas Eesti veel kord Soomele oma seisukoha nii knealuse KMH protsessi kui ka aruande sisu kohta.
Kirjas edastas KKM info riigikogu avaldusest Lnemerre kavandatava gaasijuhtmega seotud keskkonnariskidest. Samuti toonitas KKM seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid on alla kirjutanud Lnemere strateegiale, millega riigid, sh. Soome, vtavad kohustuse ja vastutuse parandada Lnemere keskkonnaseisundit.
Eesti avaldas heameelt Soomega toimunud konsultatsioonide le, kuid nentis, et nii Espoo KMH aruandes kui riiklikes KMH aruannetes on puudujke ning need ei vasta KMH direktiivile, selgitas KKM keskkonnakorralduse asekantsler Harry Liiv Eesti seisukohta. Seega ei ole arendaja andnud kogu vajalikku informatsiooni ning piirilene mjude hindamine on jnud poolikuks vi on olnud pinnapealne.
Soome riiklikus KMH aruandes on viidatud, et phjalikum Eestile avalduvate piirileste mjude hinnang on toodud Espoo KMH aruandes, kuid see sisaldab asjaomast teksti vaid poolteist leheklge. Seetttu palub Eesti ksida Soomel arendajalt tieulatuslikku piirileste mjude hinnangut.
htlasi on KKM juhtinud thelepanu paljudele KMH aruandes leiduvatele puudustele, millele viitasid KKM loodud Nord Streami trhma teadlased.
Vaata ka http://www.envir.ee/1097560.

Keskkonnaministeerium

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012