2009/12   Eesti Looduse
   fotovoistlus 2010
   AIANDUS.EE

aasta puu EL 2009/12

Sarapuu salaprane mju salukuusiku alustaimestikule
Taimekoosluse mustri ja liigilise koosseisu kujunemisel on oluline osa seal kasvavate puude, psaste ning rohttaimede omavahelistel suhetel. Kas need suhted on konkureerivad, neutraalsed vi hoopis sbralikud, oleneb konkreetsetest koos elavatest organismidest ning nende kasvukeskkonnast.
 • Loe lähemalt...

 • Sarapuu ja sara puu
  Sarapuu nimetust on Gustav Vilbaste seostanud taraga mbritsetud plluaiaga saraga (sarg : sara), mille res olevat rohkesti sarapuid kasvanud [5]. Ants Viires kordab raamatus Puud ja inimesed [4] Vilbaste seletust ja see on judnud paljudesse rahvalikesse vljaannetesse.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012